Karina Kiær

Adjunkt, Ph.d.-studerende

Foto: Jimmi Michelsen

Telefon: 72 66 59 32
Email: kaki@ucsyd.dk

Jeg er pædagogisk konsulent hos CFU i UC SYD og har gennem flere år arbejdet med at vurdere læremidler, berige læremidler og vejlede lærere i brugen heraf.

Jeg er optaget af, hvordan læremidler bruges i praksis, og hvordan lærere skaber progressioner, når de planlægger deres undervisning i læringsplatforme med læremidler.

I min fritid er jeg læremiddelforfatter, hvilket giver mig indsigt i og erfaring med processen i forhold til læremiddeludvikling.

At fremsøge læremidler, der er relevante i forhold til curriculum, er et andet af mine arbejdsområder, og derfor har jeg udviklet pædagogiske metadata, CFU-kategorier, som gør det muligt at fremsøge læremidler ud fra kompetenceniveauerne i Forenklede Fælles Mål til mitcfu.dk.

Derudover har jeg udarbejdet et systematisk review af læreres databrug for at få indsigt i, hvordan lærere bruger tilgængelige data. Det systematiske review søger at finde svar på, hvad lærere oplever hæmmer og fremmer deres brug af data i forhold til udvikling af undervisning, og hvilke kompetencer, de giver udtryk for, dette arbejde forudsætter. Reviewet indkredser, hvordan organisatoriske faktorer spiller ind i forhold til dette arbejde. I den internationale forskning konkluderes, at lærere kan finde det svært at tilkoble sig forskellige datatyper og implementere disse i en planlægningspraksis. Artiklen argumenterer for, at arbejdet med data bør tage udgangspunkt i stilladsering af lærerens databrug fx gennem professionelle læringsfællesskaber og processuelle dialoger om data, så der bygges bro mellem data og undervisning. Det kalder på udvikling af et fælles sprog om data i et pædagogisk-didaktisk perspektiv.

I Læremiddel.dk arbejder jeg primært som konsulent i projekter. Derudover arbejder jeg med forskningsoversættende arbejde til praktikere gennem kurser, oplæg og konferencer, herunder også gennem udvikling af værktøjet Vurdigi.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.