Karna Kjeldsen

Lektor, Ph.d.

Telefon: 72 48 28 72
Email: kakj@pha.dk

Jeg er ansat som lektor ved Læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Mit primære forskningsspecialiseringsfelt er religion i stat, uddannelse og skole samt udvikling af religionsvidenskabelig didaktik. Jeg har bl.a. forsket i religionsfagene i folkeskolen og læreruddannelsen samt kristendoms rolle i skolen. Herunder fagenes historie, politiske, faglige og offentlige diskussioner om fagene og skolens formål; hvordan kristendom og andre religioner fremstilles i læremidler, læreplaner, religionsdidaktiske lærebøger og lærernes intenderede undervisning, samt hvilken rolle læremidler spiller i undervisningen.

Derudover forsker jeg også i international og national uddannelsespolitik med særligt fokus på idéer og tiltag om citizenship og intercultural education. Jeg er særligt optaget af, hvordan fremstillinger af og diskussioner om religion(er) i politik, uddannelse, undervisning og lærebøger eksplicit eller implicit afspejler forskellige ideologiske, politiske, videnskabelige og religiøse positioner i forhold til opfattelsen af, hvad religion er, hvordan religion(er) kan studeres og hvilken rolle religion(er) skal have samfund og offentlige uddannelser. Endvidere ser jeg disse områder som konkrete eksempler på, hvordan stater, internationale organisationer, politiske partier og offentligheden håndterer og forholder sig til religiøs og kulturel pluralitet, majoritets- og minoritetsreligioner, nationale identitetsspørgsmål og integrations- og citizenship spørgsmål. Derudover forsker jeg også i formidling og forhandling af kulturfællesskaber i det multikulturelle klasseværelse, medborgerskab i danskfaget samt religiøse (kristne) friskoler.

Ud over at forske i disse områder, er jeg også engageret i udvikle en didaktisk tilgang og udarbejde læremidler til religionsfagene og andre fag i skolen og på læreruddannelsen baseret på teorier, metoder, viden og refleksioner udviklet i religionsvidenskab og andre relevante videnskabelige discipliner.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.