Maren Lytje

Lektor, Ph.d.

Telefon: 72 69 06 13
Email: maly@ucn.dk

Jeg har en ph.d.-grad i historieteori (2015) og arbejder som lektor ved læreruddannelsen, UCN, og er tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor. Min ph.d.-afhandling undersøger, hvordan krig legitimeres i moderne demokratier. Undersøgelsen sker gennem en række politiske og filosofiske begreber som menneskerettigheder, biopolitik og forholdet mellem krig og medier. Afhandlingen er efterfølgende publiceret af forlaget Peter Lang og har resulteret I tre artikler relateret til forskellige aspekter af afhandlingens tematikker.

I min post-docforskning har jeg primært fokuseret på Holocaust Education og på arbejdet med primære kilder i historieundervisningen. I efteråret 2019 afsluttede jeg et forskningsprojekt om danske udskolingselevers historiske bevidsthed og deres arbejde med primære kilder og fortællinger fra krigsårene. I forbindelse med projektet er der udarbejdet et omfattende undervisningsmateriale, som er afprøvet i fire 8.-klasser i og omkring Aalborg. Formålet med undervisningsforløbet er, gennem arbejdet med primære kilder, at give elever i udskolingen og gymnasiet indsigt i de komplekse dilemmaer, årsagssammenhænge og menneskelige valg og fravalg, der tilsammen udgør det, vi i dag kalder Holocaust. Projektet ligger fint i tråd med mit ønske om at bedrive uddannelsesforskning i samarbejde med lærere og elever.

På nuværende tidspunkt er jeg i gang med at opstarte et nyt projekt, som har fokus på konflikten mellem indholds- og kompetencetænkning i de hyppigst anvendte læremidler i historieundervisningen. Resultatet af analysen præsenteres på den årlige ISHD-kongres (International Society for History Didactics) i august 2020.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.