Tom Nauerby

Specialkonsulent, ph.d., antropolog

Foto: Jimmi Michelsen

Telefon: 24 37 88 46
Email: tona@ucl.dk

Jeg er uddannet antropolog og arbejder som specialkonsulent i afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund. Igennem en lang årrække har jeg arbejdet med evaluering, forskningsdesign og forskningsmetoder i mange forskellige sammenhænge, dels i forbindelse med egne forskningsprojekter og dels som konsulent på andres projekter. Mit interessefelt ligger på det metodiske område og omfatter såvel kvantitative som kvalitative metoder med særlig fokus på samspillet derimellem inden for Mixed Method-traditionen.

Mine erfaringer på området dækker et bredt spektrum af tilgange såsom effektmåling, virkningsevaluering, procesevaluering, aktionsforskning, BIKVA mv. Fra metodeværktøjskassen har jeg erfaring med en palet af såvel kvantitative som kvalitative forskningsmetoder, såsom spørgeskemaundersøgelser, interview, audits, feltarbejde og deltagerobservation. Ofte må der udvikles helt nye dataindsamlingsmetoder for at besvare det stillede evaluerings- eller forskningsspørgsmål.

Blandt mine igangværende projekter kan nævnes evaluering og udvikling af naturfaglige profillinjer på læreruddannelsen. Evalueringen omfatter alle professionshøjskoler, som udbyder naturfaglige profillinjer på læreruddannelsen og er baseret på en kvasi-eksperimentel undersøgelse blandt studerende og interviews med forskellige personalegrupper og interessenter.

Aktuelt er jeg også i gang med en virkningsevaluering af et nyt diplommodul med titlen ”Leg, Kreativitet og Læring”, der henvender sig til pædagoger. Her følges de første 10 hold igennem en længere periode for at se på eventuelle ændringer i den pædagogiske praksis som følge af uddannelsen. Evalueringen løber frem til 2021.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.