Kighuller til børns negative online oplevelser og adfærd (NOBE)

Projektperiode: 2023-2027
Status: Igangværende

Der er i verserende debatter om skærmtid og trivsel ofte kun lidt lidt evidensbaseret viden om sammenhængen mellem børn og unges velbefindende og deres faktiske brug af skærme og mobiler i skolen. Der er også for lidt viden om, hvordan skolen kan bidrage til at forebygge dårlige oplevelser online. Læremiddel.dk deltager i 2023-2027 i NOBE-projektet, som skal belyse disse problemstillinger.

NOBE-projektet tager sigte på sammenhængen mellem børns trivsel og såkaldte ”Negative Online Behaviors and Experiences” eller NOBE-faktorer som f.eks. digital mobning og barrierer for deltagelse i sociale fællesskaber online. Mere specifikt spørger projektet, hvordan lærere, forældre og samfund meningsfuldt kan intervenere i børn og unges liv på tværs af skole og hjem på en måde, der støtter digital trivsel og beskytter dem, som ellers risikerer at lide digital overlast i dannelsesårene mellem tredje og ottende klasse.

Hvad er NOBE-faktorer?

I rapporterne American Psychological Association Health Advisory on Social media Use in Adolescence (APA, 2023) og Digital mobning og uønskede oplevelser online (Børns Vilkår, 2023) identificeres en række faktorer forbundet med “Negative Online Behaviors and Experiences”, som gør børn og unges digitale live særligt sårbare. De er:

  • Digital eksklusion og barrierer til deltagelse i online fællesskaber
  • Konflikter om skærmbrug i hjemmet og børn og unge imellem
  • Urealistiske normer og incitamenter til uautentisk selvfremstilling på apps og platforme
  • Passivt medieforbrug over aktiv deltagelse
  • Højt forventningpres fra omverden koblet med lav psykologisk gevinst

Mobilapp åbner virtuelle vinduer til børns digitale liv

NOBE er både et forsknings- og interventionsprojekt. For at få forskningsfaglig indsigt i NOBE-faktorer i områder af børns digitale liv, som voksne ellers kan have svært ved at få adgang til, bruger projektet en mobilapp, der hedder m-Path. Den er oprindelig designet til terapeutiske interventioner uden for terapikonsultationen, men kan også bruges til at indsamle løbende data om brugernes velbefindende ved løbende at stille spørgsmål om deres teknologiforbrug og følelser som f.eks. “Hvilke stemninger føler du lige nu” (og give et antal muligheder som glad, trist, stresset osv.).

Interventioner baseret på m-Path data

Data fra m-Path og kvalitative data og dokumentation af feltarbejde skal i projektet bruges til at udvikle et materiale til støttende samtaler i skoleklasserne. Elever vil f.eks. blive præsenteret for generaliserede resultater af de sidste to ugers m-Path datahøst, som vil danne ramme for samtaler om elevernes aktuelle oplevelser af f.eks. digital eksklusion, konflikter om skærmtid i hjemmet, forventningspres på sociale medier, passivt skræmforbrug og aktiv deltagelse i digitale fællesskaber.

Læremiddel.dk skal udvikle materiale til interventioner

Som led i interventionsfasen skal Læremiddel.dk bistå med udviklingen af et undervisningsmateriale til brug i klassesamtalerne og en afsluttende ressourcepakke med arbejdstitlen “Det digitale Nøglehul”, der skal sikre, at erfaringer fra projektet bæres videre efter projektets afslutning.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.