Effektmåling af anvendelsen af digitale læremidler

Giver digitale læremidler mere og bedre folkeskole for pengene? Det spørgsmål skal Læremiddel.dk forsøge at svare på i samarbejde med Rambøll Management Consulting, Boston Consulting Group og lektor Jeppe Bundsgaard fra Århus Universitet (DPU).

Det er Ministeriet for Børn og Undervisning, KL og Finansministeriet, som har udbudt projektet under Finansministeriets rammeaftale.

Fokus på faglige, pædagogiske og økonomiske effekter

Effektmålingen omfatter både en undersøgelse af faglige, pædagogiske og økonomiske effekter. Ved at også at undersøge pædagogiske effekter udvides undersøgelsen til også at omfatte digitale læremidlers betydning for undervisningskulturen og omvendt kontekstens betydning for, om vi udnytter digitale læremidlers pædagogiske potentiale.

Effektmålingen skal kombinere eksisterende forskningsviden fra internationale studier med en omfattende undersøgelse, hvor der blandt andet bliver udsendt spørgeskemaer til over 7000 lærere og foretaget casestudier og strukturerede interviews på 15 skoler..

Hensigten er at foretage en måling af den aktuelle situation i folkeskolen og analysere, hvilke effekter læremidlerne har i de konkrete læringssituationer. Spørgsmålet om effekt er imidlertid kompliceret. Effekterne afhænger nemlig af en række modifikatorer, blandet andet af den enkelte skoles kultur, lærertyper og elevgrundlaget. For at tegne et billede af undervisningskulturen vil evalueringen også inddrage mere indirekte indikatorer som motivation, undervisningsdifferentiering og autentiske læringsforløb.

Projektet skal desuden udvikle et dynamisk beregningsværktøj, som regeringen og KL vil bruge i økonomiforhandlingerne næste år. Projektet forventes afsluttet omkring 1. april 2013 og resultaterne bliver præsenteret umidderlbart herefter.
Første delresultat ligger klar – afventer offentliggørelse fra Ministeriet for Børn og Unge.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.