Internationalt studie af læremidler

Læremiddel.dk har det seneste år været involveret i en internationalt projekt, der er gennemført i et samarbejde mellem fire skandinaviske forskningsmiljøer. Senter for pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold har været tovholder på projektet, der udover Høgskolen og Læremiddel.dk også har talt Didaktik Design, Stockholm Universitet og Åbo Akademi med i projektet.

Hensigten med projektet har været at skabe klarhed over, hvad der findes af forskning, og hvor der bør investeres i mere forskning.

Nationale forskelle

Rapportene og referencelistene fra de forskellige lande viser, at forskning i læremidler er nået længst i Tyskland og i Norge. I Frankrig og England viser eksemplerne, at det er flere miljøer, som har beskæftiget sig med forskning i læremidler.

Rapporter og referencelister over forskning i Sverige og Finland viser, at de ligger i en mellemposition, når det gælder antal forskning i læremidler.

Rapporten og referencelisten fra Australien afspejler, at forskning i læremidler her er mindre udbredt. Når det gælder forskning i læremidler i Holland og Spanien, omtales kun et lille antal studier, fordi de alene dækker den engelsksprogede forskningen.

For Brasil er forskningen begrænset til masteroppgaver og ph.d.-afhandlinger.

Referencelisten for Danmark er forholdsvis fyldig, men rapporten viser, at forskningen i læremidler er af nyere dato.

Udvalgte konklusioner 

Forskning i trianguleringen af indhold, form og brug er sparsom, og det er specielt behov for mere forskning som fokuserer på brug af læremidler i klasserummet. 

Samspillet mellem trykte og digitale medier er der fundet to eksempler på i forskningen. Forlagenes forsøg på at lade trykte og digitale læremidler supplere hinanden viser et behov for at støtte op om en forskning, der kan styrke brugen af samspillet mellem trykte og digitale læremidler.

Når det gælder implementeringen af de grundlæggende færdigheder og læremidler, viser det største forskningsbehov sig i forhold til matematikk, men også i forhold til mundtlig kompetence er der et stort forskningsbehov.

Den nyere norske og internationale forskning i læremidler, som virker mod frafald, er et stort uudforsket område, og der findes kun få eksempler på forskning i frafald, som er relateret til læremidler.

Den internationale forskning viser også et behov for flere komparative studier på tværs af landene i de fire temaområder.

Hvis du vil vide mere

Læs hele rapporten her. 

Kontakt Thomas Illum Hansen thih@ucl.dk for ydereligere oplysninger.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.