Projektbeskrivelse

I samarbejde med tre kommuner på Sjælland, Fyn og i Syddanmark iværksættes et større samlet projekt, der skal kortlægge og udvikle læremiddelkulturer i folkeskolen.

Projektets formål er for det første at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elever og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler).

På baggrund af dette kvalitative studie skal projektet udvikle nye didaktiske principper, der kan hjælpe lærere med at tilrettelægge undervisning, som kan matche de udfordringer, skolen i vidensamfundet står overfor. Denne del af projektet vil foregå i et aktionslæringsforløb, hvor konsulenter fra Læremiddel.dk i samarbejde med lærere på udvalgte IT-innovative skoler vil udvikle, eksperimentere med og indsamle erfaringer med en række nye principper for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning, der inddrager web 2,0 læremidler.

I projektet betegnes elevers og læreres brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede læremidler som en ny “læremiddelkultur 2,0”, der i fremtiden skal indgå i et samspil med skolens traditionelle læremiddelkulturer.

Projektets hovedformål er teoriudviklende, idet det er projektets overordnede vision at udvikle en ny “didaktik 2,0”, der kan matche udfordringerne fra de nye web 2,0 læremidler.

Projektets design er inspireret af “Grounded Theory” samt aktionsforskning og aktionslæringforløb.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.