Lærere og elever får mere ud af undervisningen, når computeren er med

Ny undersøgelse fra Nationalt videncenter for læremidler viser, at målrettet brug af digitale læremidler i folkeskolen frigiver lærerressourcer, giver eleverne lyst til at lære og opfordrer eleverne til at hjælpe hinanden.

Tilbage i 2004 besluttede regeringen at investere i øget brug af it i folkeskolen. Dette resulterede blandt andet i udvikling af ni digitale læremidler – kaldet ITiF-læremidlerme. En undersøgelse af brugen af disse læremidler i København Kommunes folkeskoler peger på, at der er positive pædagogiske effekter ved at benytte digitale læremidler som et væsentligt supplement til traditionelle skolebøger.

Bag undersøgelsen står Nationalt videncenter for læremidler og medarbejdere fra tre partnerinstitutioner UC Sjælland, UC Lillebælt og UC Syddanmark, der i samarbejde med Københavns Kommune har gennemført evalueringen af læremidler til fagene dansk, matematik, natur/ teknik, engelsk og billedkunst. Undersøgelsen, der er gennemført fra august 2009 til marts 2010, har haft fokus på den pædagogiske anvendelse og effekt for elever og lærere i skolen, men har også givet et indblik i læremidlernes potentialer og udviklingsmuligheder.

“Undersøgelsen viser først og fremmest, at ITiF-læremidlerne åbner for et frugtbart læringsfællesskab, hvor elevernes iver og aktivitet frigiver tid til mere målrettet støtte, vejledning og respons, fordi læremidlerne tilbyder nye differentieringsmuligheder. Lærerne udtrykker begejstring for de nye muligheder, som leder til mere tid til og bedre mulighed for faglig dialog med eleverne”, siger lektor Bjarne Købmand Petersen, som har været koordinator på projektet.

Bjarne Købmand fremhæver, at eleverne er begejstrede for at bruge de digitale læremidler, som mange indirekte er fortrolige med fra fritiden gennem deres anvendelse af digitale læremidler.

“Undersøgelsen viser, at eleverne etablerer mere faglig samarbejdslæring. Dette udfoldes gennem elevernes begejstring, hvor de uopfordret drøfter eller undersøger faglige emner og spørgsmål. De fascineres af fagets digitale udfoldelse og involverer de nærmest siddende elever med inddragelse af faglig argumentation og faglig begrebsbrug. Undersøgelsen viser, at eleverne gerne vil hjælpe hinanden med både teknik og indhold”, siger ham.

Undersøgelsen har også været forbi skolebibliotekarer, it-vejledere og skoleledere, der er enige om, at brugen af digitale læremidler giver pædagogisk merværdi knyttet til undervisningen i fag. Man fremhæver læremidlernes støtte til mere differentieret arbejde med fagene og den motiverende indvirkning på det faglige arbejde, som fremgår af elevernes arbejdsglæde, større faglige nysgerrighed og ivrighed.

Undersøgelsen anbefaler overordnet undervisere, vejledere, skoleledere og kommuner at iværksætte en stærkere pædagogisk indsats til fremskyndelse af anvendelsen af digitale læremidler i flere fag og på flere klassetrin. Undersøgelsen anbefaler Undervisningsministeriet at understøtte denne bestræbelse, og man anbefaler producenter af digitale læremidler til at videreføre opdatering og udvikling af digitale læremidler til brug i folkeskolen.

For yderligere oplysninger

Kontakt lektor Bjarne Købmand Petersen, 81 61 81 49, bkohum@lnu.se

Læs undersøgelsen her.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.