Projektets mål og indhold

Projektets mål er at udvikle en professionsdidaktik om læremidler og deres rolle for professionsudvikling. Det indebærer både empiriske og teoretiske studier:

 • Det empiriske udgangspunkt er en kortlægning af læremiddelbrugen (den typiske læremiddelpraksis) og kriterier for brugen af læremidler (hvad er et godt læremiddel) i forskellige professionsuddannelser set ud fra underviserperspektivet. Kortlægningen bidrager til at synliggøre læremiddelpraksis i de enkelte professionsuddannelser og udpeger læremidler som didaktisk kategori på tværs af professionsuddannelser:
 • hvilke typer læremidler bruges, hvordan og med hvilken begrundelse i formidlingsrummet hvor formidling og dialog om nyt stof er det centrale?
 • hvilke typer læremidler bruges, hvordan og med hvilken begrundelse i opgaverummet, hvor de studerende funderer og implementerer ny viden og nye færdigheder, typisk gennem løsningen af lærerinitierede opgaver/øvelser?
 • hvilke typer læremidler bruges, hvordan og med hvilken begrundelse i projektrummet, hvor de studerende i grupper arbejder med forskellige cases eller projekter, typisk tværfagligt og tæt på professionsfeltets udfordringer?
 • hvilke typer læremidler bruges, hvordan og med hvilken begrundelse i praktikrummet, hvor de studerende er i praktik?
 • Hvilken type læremiddel bruges, hvordan og med hvilken begrundelse i lærerens forbedelsesrum, hvor læreren forbereder sin egen undervisning?
 • Hvilke typer læremidler forventes brugt, hvordan og med hvilken begrundelse i de studerendes eget studierum, hvor de studerende på egen hånd og/eller i studiegrupper forbereder sig til studiet?
 • Hvilke typer læremidler bruges, hvordan og med hvilken begrundelse til af binde de forskellige læringsrum sammen?

Den teoretiske del af projektet består i at udvikle en læremiddelteori om læremidler i professionsuddannelser, herunder hvorledes læremidler indgår i professionsuddannelsernes videns- og professionsgrundlag. Læremiddelteorien udvikles på grundlag af en indledende kortlæggende spørgeskemaundersøgelse, projektdeltagernes projektrapporter (mål, forløb, dokumentation, evaluering, formidling), projektdeltagernes eksemplariske formidlingsprodukter og evt. interviews og dokumenter som indgår i udviklingsprojektet.

Publicere en antologi om professionsuddannelser og læremidler

Indhold

Forskningsgruppen kvalificerer og følger faserne i udviklingsprojektet:

 1. Kortlægning af læremiddelbrug – forskningsgruppen udvikling design for kortlægningsundersøgelse
 2. Udviklingsprojektet – forskningsgruppen udvikler design for projektbeskrivelse af udviklingsprojektet: Mål, Forløb, Dokumentation, Evaluering og Formidling.
 3. Konference – forskningsgruppen arrangerer konference
 4. Publikation – forskningsgruppen publicerer antologi

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.