Web 2,0 medier

Web 2,0 medier og eksempler på brug i uddannelsessammenhænge

Web 2,0 omtales også som “social software” eller “brugergeneret indhold”. Pointen ved web 2,0 er at det brugerne (i vores sammenhæng undervisere, studerende og praktikvejledere) som producerer indholdet mens producenten af web 2,0 værktøjet kun har produceret rammen/miljøet. Det er som hovedprincip gratis at anvende et web 2.0 medie.

Blogs

En blog er et system, som tillader en forfatter (og mindre udbredt en forfattergruppe) at skrive og publicere dato nummererede indlæg på nettet, som læsere kan kommentere.

Eksempler på brug i uddannelsessammenhæng

En gruppe af bloggere kan bruge deres individuelle blog til at opbygge en sammenkoblet vidensressource via indlæg og kommentarer. Det kan f.eks. være en gruppe studerende som opfordret og støttet af underviseren blogger med hinanden om faglige temaer.

En underviser kan bruge en blog til at annoncere nyheder og give og få feedback fra studerende.

Blogs kan anvendes til diskussioner mellem praktikvejledere og studerende om faglige temaer.

Wikis

En wiki er et system, som tillader en gruppe mennesker at opbygge en vidensressource i form af sammenkoblede websider, der er skabt gennem en proces, hvor flere skaber og redigerer de forskellige websider. Den mest berømte wiki er Wikipedia.

Eksempler på brug i uddannelsessammenhæng

Wikis kan bruges i en række forskellige studenterprojekter. Typiske professionsopgaver hvor studerende skal introducere grundlæggende teorier, personer eller temaer med relevans for uddannelsen vil kunne lægges i en wiki, hvorefter nye studerende kan videreudvikle teksten eller koble relaterede tekster til teksten.

Wikis er også velegnede til at undervisere “stilladserer” de studerende skriftlige arbejder ved at underviser i wiki’en opretter tilstødende tekster, der kan supplere/stilladsere de studerendes tekster eller ved blot give skriftlig feedback i de studerendes tekster.

Studerende kan give feedback på andre studerendes tekster i en wiki.

Wikis kan bruges til at en gruppe undervisere i et fag sammen opbygger annoterede litteraturlister.

Wikis rettet mod professionsspecifikke temaer kan opbygges af studerende, undervisere og praktikvejledere i fællesskab.

Social bookmarking

Et socialt bookmarkingsystem tillader brugeren at registrere (bookmarke) websider, “tagge” dem med nøgleord (tags). Systemet tillader andre brugere at se de bookmarkede og taggede web-sider.

Eksempler på brug i uddannelsessammenhæng

Undervisere, studerende og evt. praktikvejledere kan i fællesskab opbygge en samling af ressourcer på nettet.

På denne måde er det nemt at opbygge litteratur og ressourcelister for undervisningen.

Grupper af studerende, der er interesseret i det samme projektemne kan dele hinandens “netressourcer”.

Fildelingsplatforme

Fildelingssystemer lagrer brugergenerede medier og tillader brugere at publicere og søge efter indhold. Bedst kendt er web 2,0 medierne YouTube (video), Google video, Flickr (billeder) og iTunes (podcast).

Eksempler på brug i uddannelsessammenhæng

Podcast kan f.eks. bruges til at lave introducerende materialer til brug for de studerendes forberedelse til undervisningen. Podcast kan også give studerende mulighed for at genhøre forelæsninger mv. – eller i et E-læringsperspektiv høre de forelæsninger som den studerende ikke kunne deltage i. Endelig vil podcast være en redundant mulighed for at kombinere forskellige læremidler (PowerPoint slides kombineret med Podcast af forelæsninger mv.)

Videocast eller streamed video kan på samme måde supplere tilstedeværelsesundervisningen.

Fildelingssystemer er derfor velegnede til distribution og deling af læremidler og andre ressourcer blandt et team af undervisere eller i en projektgruppe af studerende. F.eks. kan instruktionsvideoer og optagelser af undervisningen distribueres gratis på en række web 2,0 medier.

På ovennævnte fildelingsplatforme er det desuden muligt at finde og inddrage gratis ressourcer i undervisningen i form af lyd, video eller billeder. Redundansmuligheden til de traditionelle oplæg og forelæsninger er her oplagt.

Data fra praktikken i form af lyd, billeder og video kan nemt og hurtigt distribueres til andre medstuderende. (Tilladelser til optagelse og distribution skal altid indhentes)

Sociale netværk

Sociale netværk er systemer som tillader brugere at interagere over nettet på forskellig måde med forskelligt formål. Store communities på nettet er ofte opdelt i mindre fællesskaber. Kendte eksempler er Facebook, Myspace, LinkedIn, Second Life.

Eksempler på brug i uddannelsessammenhæng

Der findes mange eksempler på brugen af Second Life i uddannelsessammenhænge både i Danmark og i udlandet.

Mange undervisere anvender i dag Linked In til at organisere deres professionelle netværksrelationer.

Den store udbredelse af Facebook blandt studerende har også gjort det muligt at bruge Facebooks værktøjer i uddannelsessammenhænge f.eks. ved at oprette og organisere en “gruppe” relateret til et fagligt emne.

Sociale netværk kan også anvendes til at organisere erfaringsudveksling med folk fra praksis.

Kollaborative redigeringsværktøjer

Disse værktøjer tillader brugere på forskellige adresser kollaborative redigeringsmuligheder i det samme dokument på samme tid. Dokumentet oploades til nettet, hvorefter flere brugere kan skrive i/redigere dokumentet. “Google Docs” tilbyder gratis denne mulighed.

Eksempler på brug i uddannelsessammenhæng

Det er oplagt at inddrage kollaborative redigeringsværktøjer i procesorienterede skriveprocesser blandt en gruppe af studerende og underviseren eller mellem en studerende og en underviser.

Kollaborative redigeringsværktøjer kan også anvendes til at studerende og praktikvejledere og undervisere i fællesskab konstruerer tekster sammen.

Notifikationsværktøjer / Rss-feeds

I en verden hvor nye informationer konstant oploades til nettet er det vigtigt på en nem måde at blive opdateret om nyt indhold eller redigering af indhold, som har ens interesse. Rss-feeds og en feed-reader giver denne mulighed til brugeren.

Eksempler på brug i uddannelsessammenhæng

I et studieprojekt, hvor man er ved at udvikle en fælles wiki, kan Rss-feeds bruges til, at alle deltagerne kan blive updateret, når der kommer nye indlæg eller redigeringer i wiki’en.

Et studieprojekt som bruger blogs kan også have gavn af at inddrage Rss-feeds.

Generelt kan feeds være nyttige, når studerende eller underviser ønsker at være opdateret når der oploades nyt indhold til et brugergeneret medie uanset om det er en wiki, en blog, et fildelingssystem eller fra en udbyder på nettet, som man ønsker at følge.

LMS-systemer: UC-ernes interne Learning Management Systemer (LMS)

Et LMS system kan indeholde mange af de funktioner som er beskrevet ovenfor. Det er imidlertid ikke alle undervisere som i dag har erfaringer med at anvende disse muligheder i undervisningen.

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.