Teori møder praksis i de faglige udviklingsskoler

Læremiddel.dk har gennem de seneste tre år samarbejdet med Odense Kommune og Læreruddannelsen på Fyn om etablering af faglige udviklingsskoler. Deltagerne har haft stor succes med at udveksle viden og erfaring. 

Skolen ind på uddannelsesstedet, og uddannelsesstedet ind på skolen. Selv om ideen bag de faglige udviklingskoler i Odense er enkel, så er resultaterne store, og den tættere kontakt har været med til at kvalificere begge parter.

Bro mellem teori og praksis

En faglig udviklingsskole er en særlig forgangsskole, der kan bidrage til at øge samspillet mellem forskning, grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og skolens praksis. De faglige skoler i Odense er Højme, Provstegård, Højstrup, Abildgård og HC Andersen, og de er alle udvalgt, fordi de har et særligt fagligt og udviklingsmæssigt potentiale i forhold til fagene dansk, matematik, naturfag, religion og historie. Det første år fokuserede skolerne på læremidler, andet år på metodeudvikling og tredje år på afprøvning af pilotprojekter med fokus på læremidler.

Niels Grønbæk Nielsen, der har været faglig koordinator på projektet, peger på, at et af de vigtigste suceskritierierne i projektet har været anerkendelse af forskelligheden og lysten til den fordomsfrie diskussion.

  • Ideen om de faglige skoler er blevet positivt modtaget, og gevinsten ligger i den fordomsfrie udveksling af viden. Når undervisere fra læreruddannelsen får en kontakt på skolen, får vi opdateret viden om, hvad der rører sig i praksis. Omvendt får skolen en opdateret fagdidaktisk viden, som kan omsættes direkte i undervisningen. Hver især oplever vi en kvalificering af vores viden, siger den tidligere projektkoordinator, der nu er uddannelseschef for Læreruddannelsen på Fyn.

Øget reflektion

En af de skoler, der har nydt godt af projektet, er Højmeskolen i det sydlige Odense, der er historieskole. Her har deltagerne haft stor succes med konkrete afprøvninger af teori i praksis.

  • En afprøvning består i, at vi med teoretiske input fra min seminarieverden finder på noget, vi konkret vil undersøge. Det kan være hvilke ord i en given tekst, eleverne i tredje klasse faktisk forstår. Læreren og jeg registrerer sammen ordene og forholder os til det for til sidst at komme med ideer til, hvad man kan gøre bedre. Læreren er direkte involveret i processen, og kan øjeblikkeligt omsætte reflektionen i den daglige praksis, forklarer Loa Bjerre, der er lektor ved Læreruddannelsen på Fyn og tilknyttet Højmeskolen.  

For Loa Bjerre har projektet skabt bro mellem teori og praksis, og hun ønsker denne kontakt udbygget i fremtiden.

  • Jeg har været en del på Højmeskolen, hvor jeg har samlet erfaringer, som jeg har delt med mine studerende på uddannelsen. I fremtiden skal skolelærerne helt ind på seminariet, så de studerende kan få koblet virkelige mennesker på de teorier, de læser om, siger Loa Bjerre. 

De faglige udviklingsskoler fortsætter ind til videre frem til august 2011, men det er ambitionen, at konceptet fortsætter og bredes ud til at omfatte alle fag i folkeskolen. 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.