http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/COLOURBOX11783971.jpg

Greb til læselyst

Formålet med projektet at sætte fokus på børns læselyst via en stor undersøgelse af børns læsevaner.

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/10/COLOURBOX1693874.jpg

NOFA – Nordisk fagdidaktisk konference

Med temaet Samspil mellem almendidaktik og fagdidaktik i skole og læreruddannelse – perspektiver og udfordringer inviterer NOFA den 29.-31. maj til sin 6. nordiske konference på Syddansk Universitet i Odense.

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/lup.jpg

Kvalitet i dansk og matematik

Kvalitet i dansk og matematik (KiDM) er et nyt stort forskningsprojekt, som vil afprøve, om en undersøgende didaktisk tilgang kan bidrage positivt til kvaliteten i dansk og matematik og dermed elevernes læringsudbytte.

 

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/redtiny.jpg

Anvendelse af digitale læringsplatforme

Projektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler har til formål at belyse de didaktiske, teknologiske og organisatoriske udfordringer, potentialer og muligheder, som læringsplatformene afstedkommer.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd