Ledelsesgruppen har det overord­nede pro­jekt- og økonomiansvar. Dette indebærer, at projektdeltagerne og de projektansvarlige refe­re­rer til ledelsesgruppen, uafhængigt af deres institutionelle tilhørsforhold. Ledelsesgruppen føl­ger projekterne, samarbejder med projektlederne og har ansvaret for kvalitetssikring, metodisk validitet og generel teori­ud­vik­ling og dokumentation af ny viden (herunder at denne gøres til­gængelig via nyheds­brev, hjemmeside, publikationer og uddannelsestilbud). Ledelsesgruppen refererer til rektor for University College Lillebælt.

Styregruppen består af rektorerne for de tre involverede University Colleges. Deres primære opgave er at sikre at videncentret opfylder de opstillede milepæle samt overholder de økonomiske rammer.

Følgegruppen består af repræsentanter for forsknings- og aftagerfeltet. Gruppens primære opgave er at følge op på videncentrets aktiviteter og evaluere det en gang årligt, hvor de skal tage kritisk stilling til videncentrets aktiviteter og komme med konstruk­tive bud på vækstpunkter og udvik­lings­­strategier. Følgegruppens møder er tænkt som en art kollokvier, hvor udvalgte projekt­ansvarlige fremlægger resultater med henblik på en efterfølgende diskussion med følge­grup­pen. Styregruppen inviteres med til det årlige følgegruppemøde.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Få vores nyhedsbrev

Gør som 7000 andre læremiddel-interesserede og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.

Abonnement

Denne tekst bruges til at introducere artikler som indholdstype.
Nedenunder oplistes så alle artikler i den rækkefølge de er oprettet.

×
Abonner på flere indholdskategorier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam et tempor massa, sit amet bibendum augue. Sed interdum, elit in faucibus sagittis.

!
Sender tilmelding, vent venligst..