Årsberetning 2021: Året der gik

4. januar 2022

I årsberetningen ser vi tilbage på de mange aktiviteter, der har været i 2021 i Læremiddel.dk. Vi tager blandt andet et kig på projekter, aktiviteter og initiativer i Læremiddel.dks to forskningsprogrammer samt de projekter og tiltag som har fyldt i løbet af året, nye projekter og tidsskriftet Learning Tech.

Et mærkværdigt år

2021 blev et mærkværdigt år, da COVID-19 stadig rasede. Skolerne lukkede i længere perioder, hvilket rammer et videncenter, der forsker i praksis og med praktikere, hårdt. Alle de forskere, der er tilknyttet Læremiddel.dk, var hjemsendt en stor del af året. Mange aktiviteter og dele af projekter blev sat på standby – og få nye aktiviteter blev igangsat.

Men for et videncenter der forsker i og formidler viden om læremidler og didaktisk anvendelse af teknologi, var COVID-19 også en unik lejlighed til dels at afdække, hvordan underviserne greb omstillingen til fjernundervisning an, og dels til at formidle viden om, hvordan man bedst kan gribe fjernundervisning an med anvendelse af digital teknologi.

På de indre linjer i Læremiddel.dk har en gruppe forskere fra de fire partnerinstitutioner arbejdet videre i de to forskningsprogrammer, som vi har etableret. Vi har opbygget behagelige og konstruktive samarbejdsrelationer, de forskere som ikke tidligere havde deltaget i Læremiddel.dks aktiviteter bliver indkultureret i videncenterets arbejdsmetoder og faglighed, og vi kapacitetsopbygger. Vi arbejder i projekter, vi laver fælles forskningsværksteder, og vi arbejder løbende på nye tiltag og fondsansøgninger.

Teknologiforståelse i folkeskolen

Teknologiforståelse har fyldt en hel del i Læremiddel.dk i 2021. I skrivende stund står det helt åbent, om forsøget Teknologiforståelse i folkeskolen, som Læremiddel.dk spillede en markant rolle i, og den afprøvede forsøgsfaglighed kommer til at danne grundlag for et nyt fag, bliver integreret i den eksisterende fagrække, om det bliver en kombination – eller noget helt fjerde. Ydermere er der spørgsmålet om kompetenceudvikling af læreruddannelsens undervisere samt lærerne i folkeskolen, som ikke var del af forsøget, og hvordan fagligheden skal tage sig ud i læreruddannelsen. Et helt afgørende spørgsmål er også, hvordan læremidler til undervisningen i Teknologiforståelse skal designes; hvordan støtter vi fx bedst læreren i at undervise eleverne i computationel tankegang på en funktionel og meningsfuld måde, så de faglige pointer omkring analyse, modellering og strukturering af data og dataprocesser læres på en engagerende og meningsfuld måde? Det er vist det, man kalder et godt spørgsmål…

I denne årsberetning lægges der ud med beskrivelser af projekter, aktiviteter og initiativer i Læremiddel.dks to forskningsprogrammer. Dernæst er en selvstændig sektion om Teknologiforståelse, en vigtig dagsorden for Læremiddel.dk der går på tværs af de to forskningsprogrammer. Vi kommer også ind på andre aktiviteter, der ligger uden for programmerne, kommunikation og forskningsformidling, forskningstidsskriftet Learning Tech, initiativer til vidensomsætning i læreruddannelsen, vores aktiviteter i relation til COVID-19 samt vores årskonference.

Hent årsberetning for 2021

Derudover kan du læse om de andre projekter, som har fyldt i Læremiddel.dk-regi i 2021:

  • Lærervejledningen: Design, brug og virkning,
  • adaptivitet i digitale læremidler – Rhapsode,
  • redesign af den adaptive motor i MatematikFessor,
  • erfaringer med online undervisning,
  • teknologi som læremidler,
  • læremidler i teknologiforståelse. Bidrag til en fagdidaktik,
  • vurdering af praksisformidlingsmaterialer fra projektet ’små børns stemmer – tryghed i dagtilbud’,
  • veilederen på tværs af fag,
  • samt alle de nye projekter, der er i støbeskeen.

Learning Tech

I 2021 har vi desuden udgivet to numre af vores forskningstidsskrift, Learning Tech, som du kan gå direkte

Learning Tech 9: Praksisfortolkninger af læremidler

Learning Tech 10: Teknologiforståelsens fagdidaktik

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.