Stig Toke Gissel

Docent, Ph.d., Leder af Læremiddel.dk

Telefon: 29 90 53 73
Email: sttg@ucl.dk

Jeg er leder af Læremiddel.dk, og har gennem flere år arbejdet med og forsket i læremidler. Jeg er optaget af at finde begreber for de mange forskellige typer læremidler og metoder til at analysere og vurdere dem. Det interesserer mig meget at udvikle nye læremidler og at finde ud af, hvordan brugerne anvender læremidler, samt hvilken effekt brugen af læremidler har i forhold til læring.

Mit ph.d.-projekt er et godt eksempel på, hvordan innovative læremiddelløsninger, forskning og samarbejde med forskellige aktører i min optik spiller smukt sammen. I min ph.d. udviklede jeg i dialog med lærere i folkeskolen et nyt digitalt læremiddeldesign til læseundervisning i 2. klasse. Jeg afprøvede designet med elever og forbedrede designet efterhånden, som jeg blev klogere på, hvad eleverne gjorde med læremidlet, og hvad de havde behov for. Da jeg var overbevist om, at designet fungerede for de elever, jeg havde observeret, samarbejdede jeg med et forlag om at få implementeret mine resultater i et brugervenligt og optimalt design. Jeg effektmålte til slut læremidlet og fandt ud af, at læremidlet faktisk kunne det, det var sat i verden for: Støtte elever i at læse ukendte tekster på egen hånd og samtidig styrke både deres læseforståelse og afkodning.

I Læremiddel.dk arbejder jeg med en bred vifte af projekter, samarbejdspartnere og metoder. Jeg er af den overbevisning, at designanalysen af læremidler, undersøgelsen af brugen af læremidler samt effektmålinger hver for sig og tilsammen giver værdifuld viden. Jeg går også meget op i, hvordan Læremiddel.dk kan gøre en forskel i praksis, for undervisere, for skoler og lærere, for forlag, og hvordan vi kan bidrage til forskningen om læremidler, bl.a. gennem vores forskningstidsskrift, Learning Tech.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.