Årsberetning 2023: Året der gik

3. januar 2024

I årsberetningen for 2023 lægges der ud med beskrivelser af projekter, aktiviteter og initiativer i Læremiddel.dks to forskningsprogrammer. Vi kommer også ind på andre aktiviteter, der ligger uden for programmerne, kommunikation og forskningsformidling, forskningstidsskriftet Learning Tech, initiativer til vidensomsætning i læreruddannelsen samt vores konference for lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen.

2023 har været et interessant år i forhold til læremiddellandskabet i Danmark.

Download årsberetningen som printvenlig pdf

 

Skærm/ikke skærm-debatten

Den offentlige debat om læremidler var i høj grad præget af en ophedet og desværre ofte ganske unuanceret debat om skærme i skolen.

I min optik er det fint, at vi går i dialog om, hvorvidt digitale læremidler fylder for meget i nogle læreres undervisning. Men det vi burde diskutere er, hvad god undervisning er, og hvordan læremidler understøtter, at der finder god undervisning sted. Her er det i min optik ret underordnet om læremidlerne er analoge eller digitale.

I dette nyhedsbrev kan du læse flere af mine pointer om skærm/ikke skærm-debatten

 

Videnscenter for digital teknologiforståelse

I august 2023 blev det endeligt offentliggjort, at vores mangeårige arbejde med teknologiforståelse både som fag og faglighed har båret frugt. Læremiddel.dk har fået en central placering i det nye ”Videnscenter for digital teknologiforståelse”, der har fået en bevilling på 50 mio. kr. fra Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Formålet med Videnscenter for digital teknologiforståelse er i løbet af de næste 5 år at levere viden om teknologiforståelse til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Det sker i et partnerskab mellem universiteter og professionshøjskoler. Det arbejde bliver enormt spændende at deltage i.

Et af de centrale spørgsmål, som vi skal producere et godt svar på er: Hvad er kernen i teknologiforståelsesfagligheden, dvs. den kerne som klæder eleven på til fremadrettet at kunne begå sig kritisk, reflekteret og kompetent med fremtidens teknologier. Eller sagt på en anden måde: Hvad skulle en elev have haft med sig ud af folkeskolen for 10 år siden, for at kunne forstå og myndigt anvende ChatGPT samt deltage i dialogen om denne teknologis konsekvenser?

Følg med i udviklingen på videnscentrets hjemmeside

 

Årsberetning 2023

Du kan hente Læremiddel.dks årsberetningen for 2023 på linket herunder.

Hent årsberetningen for 2023 her

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.