Erfaringer og oplevelser med online undervisning under COVID-19

26. juni 2020

I juni har 93.000 studerende og 7000 undervisere landet over modtaget et spørgeskema i henholdsvis deres mail-indbakke og e-boks. Spørgeskemaerne er første led i en større undersøgelse af undervisere og studerendes erfaringer og oplevelser med online undervisning under COVID-19, som 10 uddannelsesinstitutioner er gået sammen om i et 1-årigt projekt.

Da Danmark lukkede ned i marts på grund af corona-epidemien, krævede det en lynhurtig omstilling for undervisere, der skulle omdanne al undervisning, vejledning og eksamen fra fysiske til digitale undervisningsrum. Og studerende skulle uden forberedelse eller varsel møde ind til helt nye undervisnings-, samarbejs- og læringspraksisser.

COVID19-projektet er en undersøgelse, der skal opsamle og gøre uddannelsesinstitutionerne landet over meget klogere på de erfaringer og oplevelser, undervisere og studerende har haft under coronatiden, hvor der udelukkende har været online undervisning alle steder.

”Undersøgelsen taler direkte ind i et udviklingsbehov, som alle uddannelsesinstitutionerne har for at opnå større viden omkring online undervisning og læring. De data, der kommer frem i undersøgelsen, kan nemlig bruges til uddannelses- og kvalitetsudvikling på de enkelte institutioner. Det er et spørgsmål om faglig og professionel tilfredshed,” siger Marianne Georgsen, ph.d. og docent ved Professionshøjskolen UCN og projektleder i COVID-19-projektet, og fremhæver, at institutionerne bl.a. gerne vil vide, hvordan de kan klæde underviserne bedre på i forhold til den online del af undervisningen.

Undersøgelsesspørgsmålene kigger blandt andet på, hvilken variation af digitalt understøttede didaktiske praksisser, der har etableret sig på tværs af institutionstyper og fagområder, og hvordan både de studerende og undervisere har oplevet disse praksisser. Endvidere kigger undersøgelsen nærmere på, hvilken betydning disse praksisser har for forskellige undervisere, for deres forhold til de studerende og deres oplevelse af faglig og professionel tilfredshed. Og sidst, men ikke mindst, hvordan de digitalt understøttede praksisser påvirker samarbejdet mellem studerende og samarbejdet mellem undervisere og studerende.

”Vi har arbejdet hurtigt, for det var vigtigt for os at komme i gang med undersøgelsen, mens både undervisere og studerendes oplevelse med online undervisning var i frisk erindring og de studerende fx stadig kunne huske deres oplevede læringsudbytte og hvilke læringsstrategier, de har benyttet sig af og udviklet undervejs,” siger Marianne Georgsen.

I indsamlingsstrategien ligger også en kvalitativ del, som kommer til at forløbe i efteråret, hvor forskerne via interviews vil spørge ind til de huller af viden, der måtte være efter spørgeskemaundersøgelsen, og samtidig få uddybet dele af undersøgelsen.

Om projektet

Undersøgelsen er et fælles projekt blandt 10 uddannelsesinstitutioner i Danmark: Professionshøjskolen Absalon, Syddansk Universitet, VIA University College, UC SYD, Professionshøjskolen UCN, Roskilde Universitet, Danmarks medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Projektet forløber i 2020.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.