Artikler (25)

Undervisningsforløb: Hr. Pindse

I denne artikel finder du et spændende undervisningsforløb med litteratur og drama i 1. klasse om billedbogen “Hr. Pindse”.

Undervisningsforløb: Farverne som forsvandt

I denne artikel finder du et spændende undervisningsforløb med litteratur og drama i 1. klasse om billedbogen “Farverne som forsvandt”.

Undervisningsforløb: Besat

I denne artikel finder du et spændende undervisningsforløb med litteratur og drama i 1. klasse om billedbogen “Besat”.

8 gode råd, når du arbejder med lærer-i-rolle

Denne artikel giver lærere og pædagoger 8 gode og konkrete råd til at komme i gang med at arbejde med “lærer-i-rolle”.

Lærer-i-rolle i indskolingens litteraturundervisning

Denne artikel beskriver teknikken lærer-i-rolle, og om hvordan læreren kan modellere for eleverne, hvordan det er at være en anden, for på den måde at støtte eleverne i at overskride sig selv.

Læremiddelmesse 2023: Nye læremidler til historiefaget

I denne artikel får du en introduktion til artikelserien om lærerstuderendes læremiddelproduktion i historiefaget i forbindelse med Læremiddelmessen 2023 med overskriften “Bæredygtighed i historiefaget”.

Læremiddel i historie

I denne artikel kan du få et indblik i lærerstuderendes overvejelser og erfaringer med læremiddelproduktion. Gruppen har udviklet et didaktisk læremiddel med et historiefagligt fokus på bæredygtighed. Artiklen er skrevet af Melek Fatih Khalil, lærerstuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Et foranderligt kystlandskab – Hersker eller slave af kysten

I denne artikel kan du få et indblik i et læremiddel med udgangspunkt i Erik Lunds Træn Tænkning. Artiklen er skrevet af Alex Düring, Cecilie Jensen, Jesper Tanghus og Rikke Stadelhofer, lærerstuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Fortiden og Fremtiden i en forfriskende undervisningsoplevelse

I denne artikel kan du få et indblik i de erfaringer og overvejelser, som lærerstuderende har gjort sig i forbindelse med en læremiddelproduktion om en interaktiv tidsrejse, der fører eleverne direkte ind i vikingetiden. Artiklen er skrevet af Amaal Ibrahim Mohamed Hussein og Hodann Muna Abdi, lærerstuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i oktober 2023.

AI og sprogmodeller i klasseværelset

Her finder du en artikelserie om kunstig intelligens i klasseværelset, der består af fire artikler. De første to artikler sigter på kombinationen af danskfaget og teknologiforståelse og præsenterer konkrete aktiviteter i dansk, der lader elever udforske sprogmodeller og samtidig reflektere over litterære genrer og stilistik. Den tredje artikel dykker ned i emnet sprogmodeller og giver en introduktion til, hvad de er. Den sidste artikel er en kommentar, der problematiserer vores tilbøjelighed til at “antropomorficere” kunstig intelligens.

Semantiske læremidler

Denne artikel handler om hvad semantiske er og hvilken betydning og funktion har semantiske læremidler ude i samfundet uafhængigt af undervisning? I denne artikel finder du svar på spørgsmålene om semantiske læremidler.

Funktionelle læremidler

Denne artikel handler om hvad funktionelle læremidler er, og hvad det er vigtigt at fokusere på, når vi skal udvælge et digitalt værktøj og tage det i brug i undervisningen. Hvordan udnytter vi det didaktiske potentiale i et givet redskab, og hvad skal vi være opmærksomme på for at opnå en fagligt fokuseret anvendelse af redskaberne?

Didaktiske læremidler

Hvad er et didaktisk læremiddel? Hvordan bruger man didaktiske læremidler i undervisningen i skolen? Disse spørgsmål får du bl.a. svar på i denne artikel om didaktiske læremidler.

Hvad er et læremiddel?

I denne artikel får du svar på, hvad et læremiddel er, hvordan læremidler kan bruges i undervisningen, hvordan du kvalificerer et læremiddel gennem Læremiddeltjek og andre evalueringsværktøjer, inspiration til læremidler og læremiddellandskabet, samtidig med at du får et overblik over semantiske, didaktiske og funktionelle læremidler.

Læremiddelbrug

I denne artikel får du svar på, hvordan lærere og elever bruger læremidler i undervisningen i skolen, og at forskningen på området er forbløffende lille. Du kan komme helt tæt på forskningen i didaktiske læremidlers påvirkning af læreres undervisningen i et studie udarbejdet af Marianne Oksbjerg.

Sans for litteratur

Artikel 4: Denne artikel handler om den substantielle dimension i kvalitetsbegrebet, og her udfordrer Thomas Illum Hansen det performative kvalitetsbegreb. I stedet for at måle kvalitet på noget, der er tømt for indhold, som blot er kvantitet, forslår han at måle kvalitet på indhold – et substantielt kvalitetsbegreb.

Perspektiver på god kvalitet i undervisningen

Artikel 3: I denne artikel kigger Thomas Illum Hansen nærmere på den etiske og pluralistiske dimension i kvalitetsbegrebet og stiller bl.a. spørgsmålene: Hvad er god kvalitet? Hvilken kvalitet vil vi gerne fremme, hvorfor og hvordan? Og hvordan ved vi, hvad god kvalitet er?

Musik som metafor for god undervisning

Artikel 2: Musikken kan ses som metafor for god undervisning. I denne artikel undersøger Thomas Illum Hansen, hvordan vi med musik får blik for, at god undervisning er som en komposition med intro, vers, omkvæd, kontrastykker, bro, mellemstykker, improvisation og outro. Fra musikkens verden ved vi, at der er uendeligt mange måder at komponere den gode musik. Det kræver dog som minimum rytme og stemning.

Kunsten at undervise

Artikel 1: Hvilken betydning har dømmekraften for kvalitet i undervisningen? Hvad er god undervisning? Og hvordan får vi bedre kvalitet i undervisningen? Disse spørgsmål stiller Thomas Illum Hansen blandt andet i denne første artikel i artikelserien: Hvad er god undervisning?

Funktionelle læremidler på læreruddannelsen

Denne artikel handler om brugen af funktionelle læremidler på læreruddannelsen. Artiklen undersøger dels, hvad funktionelle læremidler er og hvordan læreruddannelsens undervisere bruger funktionelle læremidler.

Læremiddelproduktion som studieprodukt på læreruddannelsen

Denne artikel handler om at indtænke læremiddelproduktion som et studieprodukt på læreruddannelsen. Artiklen undersøger dels, hvad læremidler er, og dels, hvordan læreruddannelsens undervisere kan udnytte en læremiddelproduktionsproces i undervisningsfaget engelsk.

At analysere naturfaglige læremidler

Denne artikel handler om tekster i læremidler til naturfag. Artiklen præsenterer redskaber til, hvordan man bl.a. ved hjælp af teori fra forskningen i læseforståelse kan analysere teksterne. Artiklen undersøger en tekst fra en bog til selvstændig læsning for elever i indskolingen og på mellemtrinnet.

Kontroversielle aspekter i historieundervisningen

Hildegunn Juelsgaard Johannesen er i sidste fase af sin ph.d.-afhandling om kontroversielle aspekter i historieundervisningen, hvor hun undersøger historieundervisningen i overbygningen i grundskolen og hvordan kontroversielle aspekter indgår i undervisningen som fortællinger, der (re-)produceres i spændingsfeltet mellem læremidler, klasserummet og i relationen mellem nutid og fortid. Vi har spurgt nærmere ind til hendes projekt.

Trends i undervisning med digitale redskaber

Flere lærere bruger interaktive undervisningsmaterialer og digitale læringsspil i undervisningen. Men der er klare tegn på fagspecifikke skift, ligesom de yngre lærere særligt har taget digitale læringsspil til sig de seneste år. Det er nogle af resultaterne af analyser foretaget af Læremiddel.dk.

Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning

Maria Møller er i gang med sin ph.d.-afhandling om kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning og håber, at hendes projekt sætter et aftryk for, at det er muligt at tilrettelægge kompetenceorienteret STEM-undervisning, som motiverer og udvikler elever i folkeskolen. Vi har spurgt ind til hendes projekt.

Nyhed (20)

Lanceringskonference: Gå i dialog med forfatterne bag "Håndbog i scenariedidaktik"

I forbindelse med boglanceringen af “Håndbog i scenariedidaktik”, afholder DPU en lanceringskonference den 10. juni 2022, hvor der både indbydes til fælles samt fagopdelte dialoger på baggrund af bogens indhold og cases. Forskere fra Læremiddel.dk har medvirket til at skrive flere af bogens kapitler, der præsenterer scenariedidaktikken, og hvordan denne praktiseres i skolens fag. Thomas Illum Hansen har medvirket til bogens afsluttende kapitel, hvor han har kastet et kritisk lys på scenariedidaktik.

Ny bog: Danskdidaktisk opslagsbog

Med Danskdidaktisk opslagsbog får dansklæreren en værktøjskasse med 66 klassiske og moderne begreber. Bogen udfolder begrebernes teoretiske baggrund, deres betydning i praksis og deres bidrag til professionel analyse, forberedelse og evaluering af undervisningen. Dansklæreren og den lærerstuderende kan få indblik i begreber, teori og praksis gennem bogens opslag.

Webinar: IT-integration i et skoleudviklingsperspektiv

Se eller gense webinaret ‘Imens vi venter på Bett 2022’ med inspiration, idéer, vidensdeling og paneldebat med deltagelse af Thomas Kjærgaard fra Læremiddel.dk. Webinaret er gratis tilgængeligt og er en mini-udgave af Bett-konferencen 2022, der løber af stablen i London i marts.

It i skolen under coronapandemien

I denne uge udkommer rapporten “It i skolen under coronapandemien”, som præsenterer de danske resultater af dette års ICILS-undersøgelse. Stig Toke Gissel og Morten Pettersson fra Læremiddel.dk har bidraget til rapporten, og det særlige ved undersøgelsen i år er, at den fremskriver viden om, hvordan læreres holdninger til og brug af it i undervisningen har ændret sig under coronapandemien

Status på projekt om Lærervejledningen: Design, brug og virkning

I denne artikel får du en status på det igangværende projekt om Lærervejledningen. Stig Toke Gissel giver bl.a. sit bud på, hvordan den fremtidige lærervejledning kan designes. Derudover fortæller han om de fund, forskerne har gjort sig undervejs og forklarer om hvorfor projektet er vigtigt netop nu.

NY BOG: Gruppearbejde

Gruppearbejde er en værktøjsbog til lærere, lærerstuderende og undervisere med fokus på at forbedre gruppearbejde. Bogen indeholder konkret materiale til, hvordan grupper kan “spille hinanden gode”.

NY BOG: Undersøg litteraturen

I denne uge udkommer antologien Undersøg litteraturen – engagerende undervisning i æstetiske tekster. Antologien præsenterer grundlaget og principperne for en undersøgende didaktik, der engagerer eleverne i danskfagets vidt forskellige teksttyper, og henvender sig til undervisere og studerende på læreruddannelsen, læsevejledere og dansklærere i grundskole og ungdomsuddannelser.

Ny bog: Digital projektdidaktik

I antologien Digital projektdidaktik præsenterer og dokumenterer en række forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en ny forståelse af projektdidaktik i grundskolen med afsæt i et stort forsknings- og undersøgelsesprojekt på de frie grundskoler. Der er i antologien fokus på at understøtte stilladseringen i klasserummet samt på digitale undervisnings- og læremidler.

"Kunsten at læse" kåret som en af 2020's vigtigste pædagogiske fagbøger

Kunsten at læse er udpeget af Folkeskolen.dk som værende en af de vigtigste pædagogiske udgivelser sidste år. For “i denne bog er alt anderledes. Sproget er fantasifuldt, levende, billedrigt og inspirerer til undervisning i litteratur”.

Tilbage til teksten

I dag udkommer bogen “Tilbage til teksten” med en ny litteraturdidaktik, der handler om, hvordan vi i undervisningen kan støtte eleverne i at undersøge æstetiske tekster.

Med stor succes deler fyraftensmøder ud af redskaber til den undersøgende tilgang til dansk- og matematikundervisning

Litteraturen skal opleves, før den analyseres, og matematikken skal opleves og undersøges. Men hvordan gør man det i praksis? Et stort forskningsprojekt har udviklet metoder til undersøgende litteratur- og matematikundervisning, og mere end 600 lærere rundt om i Danmark har allerede været på fyraftensmøder for at blive inspireret og tage konkrete værktøjer med hjem i klasseværelset.

Ny bog: Læreren som autoritet

Det er en udbredt forestilling, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever, og lærere, der ikke har den fornødne autoritet, til at får ro på klassen. Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling og undersøger nærmere, hvorfra lærere idag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Erfaringer og oplevelser med online undervisning under COVID-19

I juni har 93.000 studerende og 7000 undervisere landet over modtaget et spørgeskema i henholdsvis deres mail-indbakke og e-boks. Spørgeskemaerne er første led i en større undersøgelse af undervisere og studerendes erfaringer og oplevelser med online undervisning under COVID-19, som 10 uddannelsesinstitutioner er gået sammen om i et 1-årigt projekt.

Forskerne om adaptive læremidler

I Læremiddel.dk har vi i det forløbne skoleår kørt et interventionsprojekt, som har haft til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER. Projektet har vi kaldt Adaptive læremidler.

Undersøgende matematikundervisning: En ny tilgang til at støtte elever til at øge deres kompetencer i matematiske situationer

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM-projektet udarbejdet en matematikfolder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undersøgende matematikundervisning. Her er fokus på at støtte eleverne i at udforske, systematisere og argumentere i matematiske situationer gennem konkrete undervisningsforløb.

Digitalelæreplaner.dk: Danmarks læreplansportal

På Digitalelæreplaner.dk kan du tilgå læreplaner for alle folkeskolens fag. Hjemmesiden samler og præsenterer danske læreplaner og skolelovgivning i et historisk perspektiv. Digitalelæreplaner.dk indeholder skolelovgivning siden 1899, samt læreplaner for både ordinære fag, valgfag, timeløse fag og almene vejledninger siden 1960. Der er mulighed for at fremsøge, læse og sammenligne på tværs af fag, love og årstal.

Når æstetik og håndværk sætter spor i erkendelsen

I projektet Kulturens Laboratorium er omdrejningspunktet æstetik i undervisning. I et samspil mellem lærerstuderende og kunstnere skal forskellige forløb inspirere og udfordre skoleelevers færdigheder. Resultatet findes i et stillads for studerende, kunstnere og kulturformidlere, når de skal planlægge undervisningsforløb til elever under besøg på kulturinstitutioner.

Læremiddel.dk med i treårigt forsøg om teknologiforståelse

Læremiddel.dk skal sammen med Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland, VIA University College og Rambøll Management Consulting være med til at udvikle og drive det treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Ny bog: Ind i smagsoplevelsen

“Ind i smagsoplevelsen” er en lærebog til læreruddannelsen om, hvordan cases med fokus på smag kan bruges i faget madkundskab. Den er udgivet af Smag for Livet Forlag, er en del af skriftserien SMAG og kan downloades gratis på Smag for Livets hjemmeside.

Rune Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Hvor langt kan vi komme med kompetenceorienteret matematikundervisning? Den 28. maj forsvarede Rune Hansen på fornemste vis sin ph.d.-afhandling med titlen ”Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning”, hvor han har undersøgt, hvilke potentialer og barrierer der ligger i matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker i matematikundervisningen.

Arrangement (9)

Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden

Vær med, når HistorieLab afholder deres årlige konference om grænser og identitet før, nu og i fremtiden, den 24. April. Det er gratis at deltage.

Webinar om undersøgende litteraturundervisning

Vær med, når Læremiddel.dk afholder webinar om undersøgende litteraturundervisning den 8. oktober. Det er gratis at deltage.

Webinar om undersøgende matematikundervisning

Vær med, når Læremiddel.dk afholder webinar om undersøgende matematikundervisning den 9. oktober. Det er gratis at deltage.

Dansk i mange retninger 2019

Er den fin med kompasset? Hvem sætter kursen for fremtidens danskfag. Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.

Undervisnings- og skoleudvikling gennem it

Konference på DPU, Aarhus Universitet, den 20. august om forskningsresultater fra tre demonstrationsskoleforsøg inden for it, skoleledelse og fagdidaktik.

It virker! Virker it?

Læremiddel.dk inviterer til konference den 25. oktober. I år lyder overskriften It virker! Virker it? og debatterer effekten af it i folkeskolen.

Konference: Dannelse, læring og undervisning

Konference om dannelse som det nye ‘sort’ i uddannelsesdebatten. Men hvad er forholdet mellem dannelse og centrale begreber som læring og undervisning?

Ph.d.-forsvar: Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning

Mandag den 28. maj 2018 forsvarer cand.pæd. Rune Hansen sin ph.d.-afhandling med titlen Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. Tilmelding nødvendig.

Udvikling af matematikundervisning - hvad skal der til?

Hvordan udvikler vi kvaliteten af matematikundervisningen i Danmark? Hvilken rolle spiller matematikvejledere, fagteams, ledelse og uddannelsespolitik i udviklingen af matematikundervisningen – og hvordan kan de mange faktorer indgå i et konstruktivt samspil?.

Projekt (10)

Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen

En landsdækkende indsats skal styrke sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen.

Dokumentanalyse og brug af Gyldendals fagportal til Teknologiforståelse

Dette projekt analyserer det didaktiske design og det didaktiske potentiale i Gyldendals fagportal for Teknologiforståelse. Desuden gennemføres observationer af læremidlet i brug og interviews med lærere.

Lærervejledningen: Design, brug og virkning

Hvordan kan vi designe en lærervejledning, der effektivt støtter læreren i at tilrettelægge og gennemføre sin undervisning og giver læreren fagdidaktiske og faglige input. Og hvilken effekt har det på elevers læringsudbytte, at deres lærer benytter vores bud på en lærervejledning?

Oplevelser og erfaringer med online undervisning under COVID-19

Dette 1-årige projekt har til formål at opsamle erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020.

Evaluering og kvalificering af Sex & Samfunds Underviserportal.dk

I dette projekt evaluerer og kvalificerer Læremiddel.dk Sex & Samfunds digitale portal i forhold til dens formål samt den didaktiske tilgang i de forskellige læringsforløb på portalen.

Kulturens laboratorium

Omdrejningspunktet for dette projekt er at udvikle et stillads for studerende, kunstnere og kulturformidlere, når de skal planlægge undervisningsforløb til skoleelever under besøg på kulturinstitutioner.

Læremiddelkultur 2.0

Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler).

Video som et personligt læringsredskab i NaturTeknik

Målet med dette projekt har været at udfolde og udbrede de muligheder, som digital videoproduktion giver i undervisnings- og læringssituationer samt at dele fund og erfaringer.

Aschehougs digitale leksikon

Projektets formål var at evaluere Aschehougs Leksikon med henblik på at udvikle programmet og gøre det mere anvendeligt for og målrettet til folkeskoleelever i 3.-9. klasse.

Læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne

Hvad er læsbarhed i læremidler til elever på erhvervsfaglige uddannelser? Er de eksisterende læremidler læsbare? Og hvis ikke, hvad kan undervisere, læsevejledere og forlag/læremiddelproducenter så medtænke i deres praksis – deres udvikling, brug af og virke med læremidlerne?

Bøger (7)

Lærerfaglige analyser

Den lærerfaglige analyse af en tekst danner baggrund for lærerens planlægning og dermed valg af aktiviteter i et undervisningsforløb. I denne bog “Lærerfaglige analyser” får du en grundig analyse af tekster, en vurdering af tekstens tilgængelighed for elever og en skitse til et undervisningsforløb med teksten i centrum. Bogen er redigeret af Bodil Nielsen og udkommet ved Hans Reitzels Forlag.

Gruppearbejde

Denne bog omhandler gruppearbejde og er en værktøjsbog til lærere, lærerstuderende og undervisere med fokus på at komme med konkret materiale til, hvordan grupper kan “spille hinanden gode”.

Undersøg litteraturen

Tilbage til teksten

Denne bog har fokus på en litteraturdidaktik, der handler om, hvordan vi i undervisningen kan støtte eleverne i at undersøge æstetiske tekster.

Kunsten at læse

Kunsten at læse har et klart og tydeligt budskab, der drejer sig om, at litteraturen skal tilbage til den enkelte læser – med fokus på de mennesker, som netop er i gang med at lære at læse litteratur, nemlig folkeskoleeleverne.

Læreren som autoritet

Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling om, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever og lærere, der ikke har den fornødne autoritet. Bogen undersøger nærmere, hvorfra lærere i dag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Innovativ undervisning med it

Bogen er andet bind af to om demonstrationsskoleforsøgene og har undertitlen “Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg”.