Nyhed (14)

Ny bog: Digital projektdidaktik

I antologien Digital projektdidaktik præsenterer og dokumenterer en række forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en ny forståelse af projektdidaktik i grundskolen med afsæt i et stort forsknings- og undersøgelsesprojekt på de frie grundskoler. Der er i antologien fokus på at understøtte stilladseringen i klasserummet samt på digitale undervisnings- og læremidler.

"Kunsten at læse" kåret som en af 2020's vigtigste pædagogiske fagbøger

Kunsten at læse er udpeget af Folkeskolen.dk som værende en af de vigtigste pædagogiske udgivelser sidste år. For “i denne bog er alt anderledes. Sproget er fantasifuldt, levende, billedrigt og inspirerer til undervisning i litteratur”.

Tilbage til teksten

I dag udkommer bogen “Tilbage til teksten” med en ny litteraturdidaktik, der handler om, hvordan vi i undervisningen kan støtte eleverne i at undersøge æstetiske tekster.

Med stor succes deler fyraftensmøder ud af redskaber til den undersøgende tilgang til dansk- og matematikundervisning

Litteraturen skal opleves, før den analyseres, og matematikken skal opleves og undersøges. Men hvordan gør man det i praksis? Et stort forskningsprojekt har udviklet metoder til undersøgende litteratur- og matematikundervisning, og mere end 600 lærere rundt om i Danmark har allerede været på fyraftensmøder for at blive inspireret og tage konkrete værktøjer med hjem i klasseværelset.

Ny bog: Læreren som autoritet

Det er en udbredt forestilling, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever, og lærere, der ikke har den fornødne autoritet, til at får ro på klassen. Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling og undersøger nærmere, hvorfra lærere idag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Erfaringer og oplevelser med online undervisning under COVID-19

I juni har 93.000 studerende og 7000 undervisere landet over modtaget et spørgeskema i henholdsvis deres mail-indbakke og e-boks. Spørgeskemaerne er første led i en større undersøgelse af undervisere og studerendes erfaringer og oplevelser med online undervisning under COVID-19, som 10 uddannelsesinstitutioner er gået sammen om i et 1-årigt projekt.

Forskerne om adaptive læremidler

I Læremiddel.dk har vi i det forløbne skoleår kørt et interventionsprojekt, som har haft til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER. Projektet har vi kaldt Adaptive læremidler.

Undersøgende matematikundervisning: En ny tilgang til at støtte elever til at øge deres kompetencer i matematiske situationer

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM-projektet udarbejdet en matematikfolder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undersøgende matematikundervisning. Her er fokus på at støtte eleverne i at udforske, systematisere og argumentere i matematiske situationer gennem konkrete undervisningsforløb.

Digitalelæreplaner.dk: Danmarks læreplansportal

På Digitalelæreplaner.dk kan du tilgå læreplaner for alle folkeskolens fag. Hjemmesiden samler og præsenterer danske læreplaner og skolelovgivning i et historisk perspektiv. Digitalelæreplaner.dk indeholder skolelovgivning siden 1899, samt læreplaner for både ordinære fag, valgfag, timeløse fag og almene vejledninger siden 1960. Der er mulighed for at fremsøge, læse og sammenligne på tværs af fag, love og årstal.

Når æstetik og håndværk sætter spor i erkendelsen

I projektet Kulturens Laboratorium er omdrejningspunktet æstetik i undervisning. I et samspil mellem lærerstuderende og kunstnere skal forskellige forløb inspirere og udfordre skoleelevers færdigheder. Resultatet findes i et stillads for studerende, kunstnere og kulturformidlere, når de skal planlægge undervisningsforløb til elever under besøg på kulturinstitutioner.

Læremiddel.dk med i treårigt forsøg om teknologiforståelse

Læremiddel.dk skal sammen med Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland, VIA University College og Rambøll Management Consulting være med til at udvikle og drive det treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Inden du går på sommerferie ...

Ny bog: Ind i smagsoplevelsen

“Ind i smagsoplevelsen” er en lærebog til læreruddannelsen om, hvordan cases med fokus på smag kan bruges i faget madkundskab. Den er udgivet af Smag for Livet Forlag, er en del af skriftserien SMAG og kan downloades gratis på Smag for Livets hjemmeside.

Rune Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Hvor langt kan vi komme med kompetenceorienteret matematikundervisning? Den 28. maj forsvarede Rune Hansen på fornemste vis sin ph.d.-afhandling med titlen ”Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning”, hvor han har undersøgt, hvilke potentialer og barrierer der ligger i matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker i matematikundervisningen.

Arrangement (9)

Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden

Vær med, når HistorieLab afholder deres årlige konference om grænser og identitet før, nu og i fremtiden, den 24. April. Det er gratis at deltage.

Webinar om undersøgende litteraturundervisning

Vær med, når Læremiddel.dk afholder webinar om undersøgende litteraturundervisning den 8. oktober. Det er gratis at deltage.

Webinar om undersøgende matematikundervisning

Vær med, når Læremiddel.dk afholder webinar om undersøgende matematikundervisning den 9. oktober. Det er gratis at deltage.

Dansk i mange retninger 2019

Er den fin med kompasset? Hvem sætter kursen for fremtidens danskfag. Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.

Undervisnings- og skoleudvikling gennem it

Konference på DPU, Aarhus Universitet, den 20. august om forskningsresultater fra tre demonstrationsskoleforsøg inden for it, skoleledelse og fagdidaktik.

It virker! Virker it?

Læremiddel.dk inviterer til konference den 25. oktober. I år lyder overskriften It virker! Virker it? og debatterer effekten af it i folkeskolen.

Konference: Dannelse, læring og undervisning

Konference om dannelse som det nye ‘sort’ i uddannelsesdebatten. Men hvad er forholdet mellem dannelse og centrale begreber som læring og undervisning?

Ph.d.-forsvar: Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning

Mandag den 28. maj 2018 forsvarer cand.pæd. Rune Hansen sin ph.d.-afhandling med titlen Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. Tilmelding nødvendig.

Udvikling af matematikundervisning - hvad skal der til?

Hvordan udvikler vi kvaliteten af matematikundervisningen i Danmark? Hvilken rolle spiller matematikvejledere, fagteams, ledelse og uddannelsespolitik i udviklingen af matematikundervisningen – og hvordan kan de mange faktorer indgå i et konstruktivt samspil?.

Projekt (9)

Dokumentanalyse og brug af Gyldendals fagportal til Teknologiforståelse

Dette projekt analyserer det didaktiske design og det didaktiske potentiale i Gyldendals fagportal for Teknologiforståelse. Desuden gennemføres observationer af læremidlet i brug og interviews med lærere.

Lærervejledningen: Design, brug og virkning

Hvordan kan vi designe en lærervejledning, der effektivt støtter læreren i at tilrettelægge og gennemføre sin undervisning og giver læreren fagdidaktiske og faglige input. Og hvilken effekt har det på elevers læringsudbytte, at deres lærer benytter vores bud på en lærervejledning?

Oplevelser og erfaringer med online undervisning under COVID-19

Dette 1-årige projekt har til formål at opsamle erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020.

Evaluering og kvalificering af Sex & Samfunds Underviserportal.dk

I dette projekt evaluerer og kvalificerer Læremiddel.dk Sex & Samfunds digitale portal i forhold til dens formål samt den didaktiske tilgang i de forskellige læringsforløb på portalen.

Kulturens laboratorium

Omdrejningspunktet for dette projekt er at udvikle et stillads for studerende, kunstnere og kulturformidlere, når de skal planlægge undervisningsforløb til skoleelever under besøg på kulturinstitutioner.

Læremiddelkultur 2.0

Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler).

Video som et personligt læringsredskab i NaturTeknik

Målet med dette projekt har været at udfolde og udbrede de muligheder, som digital videoproduktion giver i undervisnings- og læringssituationer samt at dele fund og erfaringer.

Aschehougs digitale leksikon

Projektets formål var at evaluere Aschehougs Leksikon med henblik på at udvikle programmet og gøre det mere anvendeligt for og målrettet til folkeskoleelever i 3.-9. klasse.

Læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne

Hvad er læsbarhed i læremidler til elever på erhvervsfaglige uddannelser? Er de eksisterende læremidler læsbare? Og hvis ikke, hvad kan undervisere, læsevejledere og forlag/læremiddelproducenter så medtænke i deres praksis – deres udvikling, brug af og virke med læremidlerne?


Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.