EVA: Lærere vælger bøger frem for it

Når lærerne i den danske folkeskole tilrettelægger deres undervisning og udvælger undervisningsmateriale, falder valget først og fremmest på bøger – og kun i nogen grad på it-baserede undervisningsmidler. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.  

86 % af skolelederne i undersøgelsen tilkendegiver, at undervisningsmidler i bogform i høj grad bruges på deres skole, mens kun 23 % og 17 % svarer, at der i høj grad bruges hhv. internetbaserede og softwarebaserede undervisningsmidler.

Ledere og lærere ønsker mere brug af it Ud over at konstatere at der er en ubalance i brugen af undervisningsmidler i folkeskolen, peger EVA’s undersøgelse på at mange skoleledere efterspørger en bedre balance mellem brugen af bøger og it-baserede undervisningsmidler:

  1. 33 % af skolelederne ønsker, at deres skole i højere grad bruger softwarebaserede undervisningsmidler.
  2. 50 % af skolelederne ønsker at deres skole i højere grad bruger internetbaserede undervisningsmidler.
  3. 62 % af skolelederne ønsker at deres skole i højere grad bruger andre elektroniske undervisningsmidler som fx projektorer og interaktive tavler.

Også lærerne i undersøgelsens casedel giver udtryk for, at de gerne i højere grad vil bruge it i undervisningen. Når lærerne alligevel kun i nogen grad anvender it i undervisningen, skyldes det dels at adgangen til velfungerende computere og internet er mangelfuld på flere af de deltagende skoler, dels at nogle lærere synes, de mangler kompetencer til at få det fulde udbytte af it i undervisningen.

EVA vurderer, at en mere pålidelig internet- og computeradgang på skolerne vil give lærerne mere reelle muligheder for at vælge undervisningsmidler og betyde, at lærernes valg eller fravalg af it i højere grad baserer sig på pædagogiske og didaktiske overvejelser.

EVAs rapport Undervisningsmidler i Folkeskolen kan downloades her.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.