IT, tekstbogen og almen medie- og læremiddelteori

Videncentrets egne publikationer

Læremidler i didaktikken. Stefan Ting Graf, Jens Jørgen Hansen & Thomas Illum Hansen (2012)
 
Læs mere her.

Kognitiv litteraturdidaktik. Thomas Illum Hansen (2011). Dansklærerforeningensforlag.

Læs mere her.

 

Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis. Thomas Illum Hansen & Keld Skovmand (2011). Forlaget Klim.

Læs mere her.

Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. Jens Jørgen Hansen (2010). Akademisk Forlag.

Læs mere her.

At vurdere læremidler i dansk. Dorthe Carlsen & Jens Jørgen Hansen (2009). Dansklærerforeningen.

Læs mere her.

Rapporter

Artikler

Powerpoints

Litteratur om IT, tekstbogen og almen medie- og læremiddelteori

 • Beier, Hjørdis, Jytte Fromberg og Kaj Søndergaard Nielsen (red.) (2001): Nye måder – nye midler – Banebryder II, Undervisningsministeriet.
 • Baeker, Dirk (2005): Design, Form und Formen der Kommunikation, Suhrkamp.
 • Drotner, Kirsten (2006): Bøger og bits, i Erik Damberg m.fl.: Litterat på eventyr. Festskrift til Finn Hauberg Mortensen, Syddansk Universitetsforlag, Odense.Drotner, Kirsten (2007): Fra skolebog til læringsressource: didaktikkens medialisering, i Flemming B. Olsen (red.): Læremidler i didaktisk sammenhæng, Gymnasiepædagogik nr. 59, SDU, Odense.
 • Gynther, Karsten (2005): Blended learning – IT og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv, Unge Pædagoger.
 • Hansen, Jens Jørgen og Dorthe Carlsen: Findes læremiddelgenrer – et perspektiv på læremidler i dansk” Læremiddeldidaktik 2, 2009
 • Holmboe Erichsen, Stein (2001): Mediedesign – Bilde – Tekst – Lyd. GAN forlag, Oslo.
 • Knudsen, Susanne V, Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken (red.) (2007): Tekst i Vekst. Novus, Oslo.
 • Lauer, D. A. & S. Pentak (2000): Design Basics. The Ohio State University, Harcourt College Publishers, Fort Worth m.fl.
 • Mortensen, Finn Hauberg (2005): Læremiddelforskning og -udvikling i Danmark, seminar 22/9, Syddansk Universitet, Odense.
 • Qvortrup, Lars (2003): Viden og vidensformer – nye vidensteknologiske perspektiver, in: Fritze, Yvonne, Geir Haugsbakk og Yngve Nordkvelle (red.). Dialog og nærhet – IKT og undervisning, Høyskoleforlaget.
 • Rambøll Management A/S (2005): Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis, København
 • Reigeluth, Charles M. (1999): What Is Instructional-Design Theory and How Is It changing?, in: Reigeluth, Charles M. (red.). Instructional-Design Theories And Models, Volume II. A New Paradigm of Instructional Theory, Lawrence Erlbaum Associates.Selander, Staffan og Dagrun Skjelbred (2004): Pedagogiske tekster for kommunikasjon og læring, Universitetsforlaget.Selander, Staffan (2003): Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. I SOU 2003:15. Läromedel – specifikt.
 • Selander, Staffan (1991): Pedagogic Text Analysis, in Marja-Liisa Julkunen, Staffan Selander and Mauri Åhlbereg: Research on Texts at School, Joensuu.
 • Selander, Staffen (1993): Pedagogiska texter som forskningsfält, Forskning om utbildning, 3/4 1993, Stockholm.
 • Selander, Staffan (1994): Pedagogiska texter och retorik, i Selander, Staffan og Boel Englund (red.): konsten att informera och övertyga. En antologi om pedagogik, text och retorik. HLS Förlag, Stockholm.
 • Senter for Pedagogiske tekster (2006): Studieplan for masterstudiet: Pedagosiske tekster, læring kommunikasjon – design. Høgskolen i Vestfold, Norge.Svensson, Ann-Christine Juhlin (2000): Nye redskap för lärende. Studier av läreres val och användning av läromedel i gymnasieskolan, Lärarhögskolan i Stockholm
 • Skriftserien ved Høgskolen i Vestfold har pr. dd. udgivet ca. 20 rapporter og otte artikelsamlinger inden for underserien Selander S. & D. Skjelbred: Fokus på pedagogiske tekster.
 • Fødevarestyrelsen, Mejeriforeningens og Hjerteforeningens partnerselskab (2005): Rapport: Formidling af sunde mad-, måltids- og drikkevaner overfor skoleelever.
 • Møller, Kirsten Alling (2003): Fra sundhed som et fælles anliggende til sundhed som et individuelt selvrealiseringsprojekt – en problematisering af sundhedsopdragelsesdiskursen. Specialeafhandling i Almen Pædagogik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik.
Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.