Læremiddelmesse 2023: Nye læremidler til historiefaget

Udgivet: 2023

I denne artikel får du en introduktion til artikelserien om lærerstuderendes læremiddelproduktion i historiefaget i forbindelse med Læremiddelmessen 2023 med overskriften “Bæredygtighed i historiefaget”.

Denne artikel er en introducerende artikel til artikelserien om lærerstuderendes erfaringer med læremiddelproduktion til grundskolen. Artikelserien er udarbejdet som led i messen Læremiddelmessen 2023: Bæredygtighed i historiefaget. Artiklen er udarbejdet Henrik Ottosen, lektor, HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Læremiddelmessen er udviklet af Astrid Marie Møller Danielsen, Lone Guldbrandt Tønnesen og Henrik Ottosen.

Læremiddelmesse 2023

I oktober 2023 afholdte lærerstuderende på tre historiehold fra UCLs campusser i Odense og Jelling, læremiddelmesse i UCLs festsal i Odense. Siden sommerferien har de tre hold arbejdet med at udvikle læremidler, der har bæredygtighed eller det antropocæne som omdrejningspunkt, og resultaterne blev vist frem på messen. Tre paneler af konsulenter og redaktører fra forlagene Alinea og Gyldendal samt Fonden for Entreprenørskab, Historielab og Læremiddel.dk besøgte messen og gav de studerende feedback. Efterfølgende var der mulighed for, at de idéer, der passer til forlagenes læringsplatforme, vil blive udgivet.

 

Læremiddelmesse 2023: Bæredygtighed i historiefaget

 

Nye læremidler til historiefaget om bæredygtighed

Formentlig er det ikke forbigået nogens opmærksomhed, at verden står med nogle store klimaudfordringer, som der skal gøres noget ved. Kravet til at alle enkeltpersoner, virksomheder, samfund m.m. tager ansvar vokser, og i undervisningssammenhænger kommer der mere og mere fokus på, hvordan temaer om bæredygtighed kan integreres i undervisningen. I mange undervisningssammenhænge har det i flere år været de naturvidenskabelige fag, der tog sig af og fandt det oplagt at arbejde med klimaudfordringerne. Derfor kan man måske også tale om, at der i disse fag findes en egentlig bæredygtighedsdidaktik, og at der også er udviklet en del flere læremidler på området til naturfagene end i de resterende fag.

Baggrunden for projektet med at udvikle læremidler til historiefaget har således været, at der ikke findes ret mange læremidler til historie og de andre kulturfag, hvor der er fokus på det antropocæne. På den seneste Lærfest i foråret snakkede underviser i historie i Odense Lone Guldbrandt Tønnesen med en redaktør fra Alinea om problemet, og idéen om at involvere de studerende i et arbejde med at udvikle læremidler lå derfor lige for.

Når klimaudfordringerne og bæredygtighed diskuteres kobles diskussionerne ofte til en idé om, at vi som menneskehed befinder os i en ny antropocæn tid. Niels Bubandt (Antropocæn, DJØF Forlag 2021) har skrevet, at det ”antropocæne beskriver en ny historie om jorden, om mennesket og dets relation til verden og dens andre levende væsner”. Bubandt påpeger, at menneskets aktivitet har ændret klodens naturlige dynamikker, og han stiller spørgsmålet, ”hvad er natur når den er menneskeskabt”. Han markerer således, at det ikke længere giver mening i en antropocæn tid at skelne mellem natur og kultur og dermed natur- og kulturfag. Det antropocæne må bl.a. betyde et ”opgør med en historieskrivning, der har overbevist os om, at mennesket er den eneste relevante aktør i verden”. Niels Bubandt og det antropocæne udfordrer på denne baggrund skolers og uddannelsesinstitutioners fagopdeling og faggrænser i almindelighed og historiefaget i særdeleshed. En udfordring som det har været helt naturligt, at de studerende må forholde sig til, når de som studerende er ved at forme deres fagidentitet, og som kommende historielærere skal være med til at udvikle historiefaget.

 

Læremiddelmesse 2023: Bæredygtighed i historiefaget

 

Historieundervisning, læring og verdenshistorie

Under den studieordnings bestemte overskrift ”Historieundervisning, læring og verdenshistorie” skulle efterårets undervisning på de tre historiehold have fokus på, hvad eleverne skal lære i historie, hvordan man sætter mål og vælger indhold, hvilke undervisnings- og læringsformer er mest effektive i hvilken sammenhænge, og hvordan man vælger velegnede læremidler? Et fokus, der havde nemt ved at blive foldet ud i projektet med at udvikle læremidler. Det har været meget motiverende for både studerende og undervisere, at projektet ikke kun har haft karakter af en ’som om’-opgave, eller at målgruppen kun har været os selv. Vi har i projektet fået mulighed for at nå ud til en større skare af fagpersoner, som er med til at udvikle faget, og de læremidler vi og fagkolleger bruger i faget.

I skrivende stund er de studerende lige begyndt i praktik. Flere får mulighed for at prøve deres forløb eller læremiddel af i praktikken, og vi går alle spændt og venter på at se, hvilke idéer eller dele af idéer forlagene vil arbejde videre med.

 

Læs artikelserien om læremiddelproduktion i historiefaget

Artikel 1 i serien: Læremiddel i historie

Artikel 2 i serien: Et foranderligt kystlandskab – Hersker eller slave af kysten

Artikel 3 i serien: Fortiden og Fremtiden i en forfriskende undervisningsoplevelse

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.