Didaktiske læremidler

Forfatter: Stig Toke Gissel
Udgivet: 2022

Hvad er et didaktisk læremiddel? Hvordan bruger man didaktiske læremidler i undervisningen i skolen? Disse spørgsmål får du bl.a. svar på i denne artikel om didaktiske læremidler.

Korrekt citering af denne artikel efter APA-systemet (American Psychological Association System, 7th Edition):
Gissel, S. T. (2022). Didaktiske læremidler. Lokaliseret den 11. august 2022 på: www.laeremiddel.dk/laeremidler/laeremiddeltyper/didaktiske-laeremidler

Download artiklen i en printvenlig version

Tre læremiddeltyper kort fortalt

I denne video får du forklaret didaktiske, funktionelle og semantiske læremidler, forskellen på dem og hvordan du bruger dem i undervisningen.

 

Didaktiske læremidler er produceret med henblik på at blive brugt i undervisning. Eksempler på didaktiske læremidler er grundbogen til undervisning i et fag på et bestemt klassetrin eller et undervisningsforløb på en digital fagportal.

Det er oftest tydeligt, at det didaktiske læremiddel er udviklet til at blive brugt i undervisningen. For det første gør det didaktiske læremiddel typisk lærerens opgave med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning nemmere. Det didaktiske læremiddel kan fx indeholde relevant indhold, beskrive faglige mål, elevaktiviteter og hvordan undervisningen skal organiseres, og læremidlet kan understøtte evaluering af undervisningen. Desuden indeholder mange didaktiske læremidler en lærervejledning, som kommunikerer direkte til læreren, hvordan læremidlet kan bruges og evt. et teoretisk eller forskningsmæssigt belæg for, at de valg der er truffet i læremidlet er hensigtsmæssige.

Redidaktisering

I det didaktiske læremiddel kan vi aflæse en didaktisk intention. Producenten af læremidlet lægger op til, at læreren skal gøre noget bestemt med eleverne med specifikke faglige mål for øje. Men læreren kan vælge at afvige fra eller supplere det didaktiske design, der lægges op til i læremidlet. Når læreren lægger sine egne didaktiske valg oven i dem der er lagt op til i det didaktiske læremiddel kaldes det redidaktisering, fordi læremidlet jo er didaktiseret fra producentens side, men læreren lægger noget til eller trækker noget fra (Hansen, 2006).

Lavtdidaktiserede læremidler

Men det er ikke alle didaktiske læremidler der understøtter lærerens opgave i så høj grad, som der lægges op til i det foregående afsnit. Fx bruger lærere også analyseark eller ark med opgaver og løsninger, hvor der ikke står noget om de andre didaktiske opgaver, som vi normalt forbinder med at undervise (Gissel, Buch, Carlsen og Illum, 2021). Dette kan vi kalde et lavtdidaktiseret, didaktisk læremiddel (Hansen 2010).

Explainer om didaktiske læremidler

 

Henvisninger

Gissel, S. T., Buch, B., Carlsen, D. & Skov, L. I. (2021). Læremidler og læremiddelbrug i L1 i Danmark. Learning Tech, 6(9), 80-119. https://doi.org/10.7146/lt.v6i9.124762

Hansen, J. J. (2006). Mellem design og didaktik: Om digitale læremidler i skolen. (Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet). Syddansk Universitet – Det Humanistiske Fakultet. https://www.sdu.dk/-/media/files/forskning/phd/phd_hum/afhandlinger/2007/hansen2007_mellem_design_og_didaktik_version2+pdf.pdf

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.