Ny kortlægning om læreres digitale hverdag

9. juli 2021

En ny undersøgelse foretaget blandt lærere i folkeskolen af Børne- og Undervisningsministeriet/Styrelsen for It og Læring har kortlagt læreres digitale hverdag og viser bl.a. at en stor del af lærerne har en velfungerende digital hverdag – dog med plads til forbedring.

Læreres digitale hverdag

Hvordan oplever lærerne selv deres digitale hverdag? Hænger de forskellige it-systemer godt sammen, bruges digitale ressourcer for meget eller for lidt, og i hvilken grad oplever lærerne, at de fx selv har indflydelse på, hvilke digitale læremidler de vil bruge i undervisningen?

Det er nogle af de spørgsmål, der har været sat i fokus i denne undersøgelse. Lærerne har været omdrejningspunktet for undersøgelsen, men skoleledere på skolerne og skolechefer i den kommunale forvaltning er også blevet inddraget i undersøgelsen for at belyse de kommunale og lokale rammer for lærerens digitale hverdag.

I undersøgelsen er der bl.a. blevet undersøgt:

• Lærernes adgang til og brug af digitale ressourcer
• Balancen mellem digitale og analoge ressourcer
• Sammenhængen mellem digitale ressourcer
• Lærernes indflydelse på brugen af digitale ressourcer

Læs rapporten ”Lærerens digitale hverdag – kvantitativ kortlægning” (pdf)

Bilag: Samlet tabelrapport (pdf)

Bilag: Metodenotat (pdf) 

 

Den digitale hverdag fungerer godt for de fleste lærere

Kortlægningen tegner overordnet et billede af, at den digitale hverdag generelt fungerer godt for de fleste lærere i undersøgelsen.

Der er stor forskel på, hvor meget lærerne bruger digitale redskaber, såsom digitale læremidler og læringsplatforme, men hovedparten af lærerne i undersøgelsen synes, at omfanget af deres anvendelse er passende, samt at det digitale generelt letter arbejdet og forbedrer undervisningen.

Men der er selvfølgelig også områder med plads til forbedring. I følge kortlægningen oplever 40 % af lærerne både, at udvalget af digitale læremidler er for lille, og at udbyttet af læringsplatformene i mindre grad eller slet ikke er tiden værd eller øger kvaliteten af undervisningen.

Dette viser undersøgelsen:

  1. Der er stor forskel på, hvor meget lærerne i undersøgelsen bruger digitale ressourcer i undervisningen, men størstedelen af lærerne (62 %) ønsker ikke at ændre på omfanget (25 % vil gerne bruge digitale ressourcer mere, og 14 % vil gerne bruge digitale ressourcer mindre).
  2. Lærerne i udskolingen bruger de digitale ressourcer mere og vurderer dem mere positivt end indskolingslærerne. Indskolingslærere oplever for eksempel lavere udbytte af at bruge læringsplatforme.
  3. Lærerne i undersøgelsen har en delt vurdering af læringsplatformene: Godt halvdelen (52 %) oplever, at udbyttet af læringsplatformen står mål med den tid, der bruges, og at læringsplatformen øger kvaliteten af undervisningen (i nogen, høj eller meget høj grad), mens 40 % oplever, at de ikke gør (i lav, meget lav grad eller slet ikke).
  4. Mens analoge læremidler bliver købt lokalt på skolerne, bliver digitale læremidler i større grad købt centralt i kommunen. 64 % af lærerne vurderer i nogen eller høj grad, at de har indflydelse på indkøbet af digitale læremidler (36 % svarer i mindre grad eller slet ikke), og 76 % er tilfredse eller overvejende tilfredse med deres indflydelse på indkøbet (25 % er utilfredse eller overvejende utilfredse).
  5. Sammenhængen mellem digitale ressourcer og it-systemer i lærerens digitale hverdag kunne blive bedre ifølge en del af lærerne. 61 % af lærerne oplever, at de skal tjekke eller opdatere information for mange forskellige steder (13 % er uenige eller overvejende uenige, og 25 % er hverken enige eller uenige). Derudover oplever en del lærere, at Aula har gjort nogle arbejdsopgaver sværere.

Fakta om kortlægningen

Folketinget har besluttet, at regeringen skal afdække lærerens digitale hverdag. Børne- og Undervisningsministeriet/Styrelsen for It og Læring har derfor kortlagt lærerens digitale hverdag på folkeskoleområdet for at få bedre viden om, hvordan lærerne og skolerne oplever arbejdet med digitalisering samlet set.

Kortlægningen er baseret på spørgeskemaer udsendt i november og første del af december 2020 til lærere og skoleledere på et repræsentativt udsnit af danske folkeskoler samt til alle kommunale skoleforvaltninger.

Antal svar:

  • Kommunale skolechefer: 70 besvarelser (svarprocent på 71 %)
  • Skoleledere: 116 besvarelser (svarprocent på 23 %)
  • Lærere: 520 besvarelser (svarprocent på 28 %)

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.