Nyhed (9)

Kronik i Altinget: Besparelser på CFU harmonerer dårligt med ønsket om mindre skærm i skolen

Den seneste tid har debatten om skærm i skolen hærget i Danmark. Ifølge Stig Toke Gissel bør vi i højere grad tale om, hvad god undervisning er – samt hvordan vi gennem læremidler understøtter den gode undervisning – uanset format. Det, at læreren kan finde de gode læremidler, kræver, at de danske lærere har noget at vælge imellem og kender til udvalget af relevante læremidler. Her er CFU en uvurderlig ressource.

Unikt samarbejde mellem to videncentre om pilotprojektet "Digital læsedidaktik og fagportaler"

Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk indgår unikt samarbejde i projektet “Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?”. Formålet med pilotprojektet er at undersøge realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler.

Ny kortlægning om læreres digitale hverdag

En ny undersøgelse foretaget blandt lærere i folkeskolen af Børne- og Undervisningsministeriet/Styrelsen for It og Læring har kortlagt læreres digitale hverdag og viser bl.a. at en stor del af lærerne har en velfungerende digital hverdag – dog med plads til forbedring.

Skaber kommunale indkøbsaftaler discount-skole?

Lærere raser og ministeren udtrykker bekymring i forhold til kommunale indkøbsaftaler af digitale læremidler hos forlagene. Er stigningen af indkøb udtryk for et marked i sprudlende vækst eller er det nærmere blevet et uheldigt monopol, der afskærer lærerne selv fra medindflydelse?

Dannet til digitalisering?

Nyt nummer af tidsskriftet Unge pædagoger med temaet Dannet til digitalisering er netop udkommet. Thomas Illum Hansen har bidraget med en artikel om dannelse, digitalisering og dataficering.

Ny rapport kritiserer tidligere læremiddelundersøgelse

I dag udgiver Læremiddel.dk og Center for Anvendt Skoleforskning en ny rapport, som udgør et bud på, hvordan en kategorisering af digitale læremidler med fokus på deres didaktiske potentiale skal gennemføres.

Nyt forskningsnetværk om Uddannelse 4.0

Læremiddel.dk starter et nyt forskningsnetværk om Uddannelse 4.0 med en konference og et netværksmøde den 28. februar 2018, hvor alle er velkomne, og hvor der som afslutning vil blive etableret et forskernetværk.

Fag med smag - ny gratis læringsapp til skolelærere

Fag med Smag er en ny læringsapp med fokus på smag, som indeholder komplette undervisningsaktiviteter til flere af folkeskolens fag. App’en er udviklet til lærere og kan hentes gratis til tablets i app stores.

Digitalt projektarbejde i de frie skoler

Digitalt projektarbejde i de frie skoler – et nyt bud på undersøgende undervisning og lærersamarbejde. Heldagskonference den 15. marts 2018.

Projekt (11)

Uddannelse 4.0 – uddannelsesudvikling gennem digital transformation

‘UCL Program for Uddannelse 4.0’ er et treårigt udviklingsprogram, som ønsker at understøtte uddannelsesudvikling på tværs af hele UCL.

Kighuller til børns negative online oplevelser og adfærd (NOBE)

Der er i verserende debatter om skærmtid og trivsel ofte kun lidt lidt evidensbaseret viden om sammenhængen mellem børn og unges velbefindende og deres faktiske brug af skærme og mobiler i skolen. Der er også for lidt viden om, hvordan skolen kan bidrage til at forebygge dårlige oplevelser online. Læremiddel.dk deltager i 2023-2027 i NOBE-projektet, som skal belyse disse problemstillinger.

Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?

Dette projekt er et pilotprojekt, der er finansieret af Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk. Formålet med pilotprojektet er at undersøge realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler. Pilotprojektet er et projektmodningsprojekt og en investering forud for en fondsansøgning.

Adaptive læremidler

Projektet Adaptive læremidler er et interventionsprojekt, som har til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER.

Evaluering og kvalificering af Sex & Samfunds Underviserportal.dk

I dette projekt evaluerer og kvalificerer Læremiddel.dk Sex & Samfunds digitale portal i forhold til dens formål samt den didaktiske tilgang i de forskellige læringsforløb på portalen.

Video som et personligt læringsredskab i NaturTeknik

Målet med dette projekt har været at udfolde og udbrede de muligheder, som digital videoproduktion giver i undervisnings- og læringssituationer samt at dele fund og erfaringer.

Bog & sprog

Evaluering af læringsportalen Bog & Sprog – et digitalt læremiddel til nabosprogsundervisning i danskfaget.

Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Projektet BIDL havde til formål at udvikle nye forretningsmodeller og nye tilgang til markedet, der kunne styrke det erhvervspolitiske sigte via brugerdreven innovation af digitale læremidler.

Uddannelse 4.0

Dette projekt har sit udspring i det overordnede spørgsmål om, hvordan de samfundsmæssige transformationer, der kan observeres inden for begrebet industri 4.0, vil påvirke fremtidens uddannelsesdesign.

Digital skole

Læremiddel.dk kortlagde i efteråret 2012 i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen ved University College Sjælland Vordingborg Kommunes læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af it i fagene.

Nye læremidler til digital storytelling

Vi kender trailers fra filmens verden, hvor de bruges til at pirre vores nysgerrighed og lokke os i biffen. Hvordan kan vi overføre nogle af disse egenskaber til bogens verden, så vores lyst til at fordybe os i ny roman vækkes? Det ser det internationale EU-projekt ReadIT nærmere på, når der skal udvikles et koncept for at få elever til at lave såkaldte book trailers i undervisningen.


Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.