Nyt call for papers til Learning Tech #7

12. oktober 2018

Hvad skal vi med læsning i skolen? Dette er temaet for Learning Tech 7, som er planlagt til at udkomme i efteråret 2019.

Den digitale udvikling har medført store ændringer i mediebrug både i og uden for skolen. Som følge heraf er der nationalt og internationalt kommet fokus på læsning som en kompetence, der er under pres og/eller udvikling, alt efter hvilket fokus man har. Det har stor indflydelse på, hvordan læsning opfattes og praktiseres i skolesammenhæng.

På den ene side viser den seneste danske undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden (Børns læsning 2017), at danske børn bruger mindre tid på at læse litteratur, end de har gjort. En sideløbende udvikling er ifølge PIRLS 2016, at danske børn har fået sværere ved at læse og forstå de tekster, de er blevet testet i. Her tegner der sig et billede af, at læselyst og -evner hos børn er under pres. På den anden side er flere forskere optagede af, hvilke nye muligheder den digitale udvikling giver i forhold til læsning og det at tilegne sig læsefærdigheder gennem nye medier og ny brug af modaliteter. Vi ser også tendenser til, at læsning af skønlitteratur er ved at generobre en plads i skolen og uddannelsessystemet. Bl.a. fordi forskning peger på, at man udvikler empati af at læse, og fordi flere anser det at læse litteratur som kulturelt og personligt dannende.

Med Learning Tech 7 ønsker vi at sætte fokus på læsning i skolen i en digital tidsalder, hvor forskning og udvikling peger i mange retninger. Hvor er vi på vej hen, og hvad skal vi med læsning i skolen? Hvad viser den nyeste forskning på området, og hvilke tendenser ser vi i udviklingen og brugen af læremidler og didaktisk brug af teknologi på området?

Vi indkalder derfor forskningsartikler, der fokuserer på for eksempel:

  • Læsning i og på forskellige medier, herunder den omfattende læremiddel-digitalisering, der har fundet sted i skolen de seneste år. Hvilken rolle spiller digitaliseringen for læsning?
  • Tendenser i læseundervisningen og læremidlerne nu og i et fremadrettet perspektiv. Hvad vil vi se i skolen om ti år?
  • Nationale og internationale undersøgelser, erfaringer og viden. Hvordan ser læsning og læseundervisning ud uden for Danmarks grænser?
  • Hvilken betydning har læsning i skolen i dag?
  • Læremidler til læseundervisning på alle trin i uddannelsessystemet. Hvordan ser læremidlerne ud, hvilke historiske perspektiver kan man anlægge, hvordan har de ændret sig?
  • Hvordan kan teknologi understøtte eller ændre læseundervisningen?

Deadlines:

Abstract indsendes senest den 1. februar 2019.

Artikel indsendes senest den 1. april 2019.

Dobbeltblind review udføres april og maj 2019. Rettelser kan laves med deadline for færdigt manuskript 15. august 2019

Learning Tech 7 udkommer oktober/november 2019.

Her finder du tidsskriftets guidelines og skabeloner.

Kontakt:

Spørgsmål sendes til redaktionens e-mail:

LearningTech@ucl.dk

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.