Marianne Oksbjerg

Adjunkt, ph.d.-stipendiat

Telefon: 22 33 21 92
Email: mao@ucn.dk

Jeg er ph.d.-stipendiat på Aarhus Universitet, DPU/Professionshøjskolen UCN. Jeg er adjunkt i dansk og forsknings- og udviklingskoordinator på Læreruddannelsen, UCN. Jeg er tilknyttet forskningsprogrammet Professionsudvikling og uddannelsesforskning på Professionshøjskolen UCN. Jeg er tilknyttet Afdelingen for Fagdidaktik, Aarhus Universitet, DPU. Desuden er jeg gennem min medvejleder, professor Marte Blikstad-Balas, tilknyttet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på Oslo Universitet.

Jeg har mangeårig undervisningserfaring fra grundskolen. Jeg har som adjunkt undervist på læreruddannelsen, ved efter- og videreuddannelsen og deltager i forsknings- og udviklingsarbejde. Mine forskningsinteresser omfatter litteraturdidaktik og didaktiske læremidler i skolens fag. Jeg er forfatter til artikler, bogkapitler samt både digitale og analoge didaktiske læremidler til grundskolen.

Om mit ph.d.-projekt

Mit ph.d.-projekt handler om, hvordan lærere forstår og underviser med didaktiske litteraturlæremidler på skolens 5.-6. klasetrin. Studiet er et kvalitativt casestudie. Hver case udgøres af en dansklærer, hendes refleksioner over og undervisning med et didaktiske læremiddel, som hun selv har valgt. Det empiriske materiale består i mit studie af didaktiske læremidler, klasserumsobservationer og lærerinterview. Målet er at opnå viden om, hvilke strategier lærere vælger, når de underviser med et læremiddel, hvor en eller flere læremiddelforfattere har udarbejdet det didaktiske design. Ph.d.-studiet afsluttes den 31. august 2020.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.