Marianne Riis

Docent, Ph.d.

Telefon: 72 48 23 13
Email: marr@pha.dk

Jeg er docent i Absalons forskningsmiljø ’Digitale læringsmiljøer og didaktisk design’.

Jeg er nysgerrig på, hvorfor og hvordan digitale teknologier, services og læremidler kan bidrage meningsfuldt i udvikling af uddannelse, undervisning og læreprocesser, herunder hvilken rolle pædagogisk ledelse kan spille. Empirisk er jeg særligt optaget af vekseluddannelser, hhv. erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelse af fagprofessionelle og ledere. Metodisk arbejder jeg typisk med intervenerende tilgange som aktions- og designbaseret forskning. I min ph.d. arbejdede jeg med udvikling af fjernundervisning blandt masterstuderende.

Teoretisk er jeg særligt optaget af, hvordan digitale teknologier, forstået som grænseobjekter, kan understøtte grænsekrydsning i og imellem teori-praksis og skole-praktik, og hvordan sådanne objekter påvirker aktørerne og deres handlemuligheder. Fagdidaktisk er jeg meget interesseret i udvikling af teknologiforståelse gennem uddannelsessystemet, især overgangen mellem grundskolen og erhvervsuddannelsernes nye fag ’Erhvervsinformatik. I forlængelse heraf, er jeg optaget af, hvordan nye uddannelsesdesign inden for Uddannelse 4.0 kan styrke koblingen mellem uddannelser, erhverv og professioner og derigennem bidrage til erhvervs- og professionsrettet dannelse og myndighed inden for det digitale område.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.