Susanne Dau

Docent, Ph.d.

Telefon: 72 69 12 46
Email: sud@ucn.dk

Mit forskningfelt er professions- og uddannelsesforskning med et særligt fokus på digitalt understøttet undervisning. Jeg har i mit ph.d.-projekt forsket i fleksible videregående uddannelser og hvorledes blended, hybrid og online undervisning påvirker de studerendes læring og vidensudvikling. Jeg har igennem en årrække også været optaget af professionsdidaktik, og især hvad der karakteriserer teori og praksis og forholdet herimellem indenfor vekseluddannelser.

I mit arbejde som docent og forskningsleder arbejder jeg med en bred vifte af projekter, samarbejdspartnere og metoder. Jeg har de seneste år arbejdet med professionsudviklingsprojekter indenfor projekter med fokus på refleksiv praksislæring, lærer-pædagogsamarbejdet og indenfor feltet social inklusion af flygtninge og indvandrere i klasseværelset. I relation til projekter inden for digitalt understøttet undervisning har jeg de seneste år deltaget i forskning i teknologiforståelse, STEM og online facilitering af erfaringsbaserede kollaborative læringsformer som fx PBL, Hackertons, Casecompetitions, Megaprojects og Refleksiv Praksislæring.

Jeg er optaget af teknologiers affordance, og hvorledes teknologier har betydning for og påvirker menneskers udvikling, identitet, læring og ageren i forskellige sammenhænge og kontekster. Jeg undersøger fx hvorledes VR, AR og AI kan medvirke til at skabe mere virkelighedsnær undervisning og bidrage til at udvikle professionel dømmekraft. Jeg er inspireret af forskellige metodiske tilgange, men har en særlig interesse i kritisk hermeneutik, mixed-metods og narrative forsknings- og analysemetoder.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.