Bæredygtighed og natursyn i læremidler

Projektperiode: 2024
Status: Igangværende

Dette forskningsprojekt fokuserer på at analysere, hvordan begrebet “naturforhold” er konstrueret i læremidler, herunder indhold, aktiviteter, udtryk og mål. Gennem udviklingen af en analysemodel vil projektet undersøge dette i tre forskellige læremidler, der repræsenterer forskellige faglige områder i 8. klasse. Med en stigende brug af læremidler i folkeskolen er det dog uklart, hvordan disse håndterer aktuelle bæredygtighedsudfordringer og den videnskabelige udvikling.

Dette forskningsprojekt sigter mod at undersøge, hvordan begrebet “naturforhold” konstrueres i indhold, aktiviteter, udtryk og mål i læremidler. Projektet udvikler en analysemodel, der anvendes til at undersøge dette i tre udvalgte læremidler, repræsenterende henholdsvis et humanistisk, et naturfagligt og et praktisk-musisk fag i 8. klasse. Undersøgelser viser en udbredt anvendelse af læremidler i folkeskolen, men det er uklart, hvordan disse forholder sig til aktuelle bæredygtighedsproblemstillinger og den videnskabelige udvikling.

Forskningsspørgsmål

Hvilket og hvordan konstrueres “naturforhold” i læremidlers indhold, aktiviteter, udtryk og mål?

 

Genstand

Projektet udvikler en analysemodel der bruges til at undersøge “naturforholdet” i tre udvalgte læremidlers indhold, aktiviteter, udtryk og mål. De udvalgte læremidler repræsenterer et hhv. humanistisk, et naturfagligt og et praktisk-musisk fag i 8. klasse. (Fx biologi, samfundsfag og billedkunst (valgfag))

 

Baggrund

Undersøgelser har vist, at brugen af læremidler er meget udbredt og at læremidler udgør et væsentlig bidrag til undervisningen i folkeskolen. Der findes en bred vifte af udbydere af læremidler, men det er uvist, hvordan læremidlerne forholder sig til de aktuelle bæredygtighedsproblemstillinger. Er læremidlerne håbløst bagud ift. udviklingen – både ift. krisernes omfang og ift. den videnskabelige udvikling (earth system science, økohumaniora mv.)?

I forskning om UBU fremhæves naturforholdet som væsentligt og det er derfor relevant at se nærmere på dette ved at undersøge hvorvidt læremidlerne er præget af en opdeling, hvor naturen primært behandles (bevidst) i naturfagene og er fraværende/ubevidst i de øvrige fag? Og samtidig forholde sig nysgerrigt til, om de eksisterende UBU-læremidler er præget af en bestemt position, som fx åbenhed for ’grøn vækst’?

 

Proces

Vi udvikler projektet i en abduktiv vekslen mellem teori og empiri. De første teoretiske tekster læser vi med nysgerrighed i forhold til at undersøge tekstens naturforhold:

Hvordan begrebssættes naturforholdet?

Dette undersøges gennem en række underspørgsmål/opmærksomheder:

  • Status/diagnose: Hvordan karakteriseres samtidens naturforhold og -kriser? (fx som et kollaps, en krise, teknisk uheld, en spændende udfordring, ‘nothing to see’…)
  • Hvordan forstås og konstrueres naturen(n)? (Idealiseret, objektiviseret/ekstraheret, atomiseret, systemisk, anonym/baggrund, slet ikke)
  • Årsager/agenter: Hvilke agenter/årsager kan identificeres? (Msk, kapitalen, religion)
  • Løsninger: Hvilke svar gives? (Grøn vækst, kritisk forbruger, degrowth, regeneration, just collapse…)
  • Handleperspektiver: Hvad kan hvem løse hvordan? (Kollektivt, forbruger…)
  • Vidensdiskurs: Hvilke discipliner inddrages og med hvilke argumenter?
  • Pædagogik: Hvad er de pædagogiske implikationer (om nogen)? (fx. hvad, hvordan, hvem, hvorfor?)

Deskresearch/State of the art

Vi starter med at lave et kort state of the art, hvor vi undersøger hhv.

  1. hvad ved vi om bæredygtighed i læremidler?
  2. hvad ved vi om natursyn i læremidler?
  3. Hvordan undersøger man natursynet (i læremidler)?
Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.