Stinus Lundum Storm Mikkelsen

Lektor, Ph.d.

Telefon: 25 61 34 35
Email: ssmi2@ucl.dk

Jeg er forskningsmedarbejder på Center for Anvendt Skoleforskning, UCL, i programmet Almen didaktik.

Jeg er optaget af forskning i og samarbejde med skoler og lærere om at udvikle innovativ undervisning med it. Mit eget hjertebarn er omsorgen for de usikre eller skolefremmede elever i en mere undersøgende undervisning, og en vigtig del af vejen dertil er for mig at se en styrkelse af lærernes faglige råderum og mulighed for skolebaseret kompetenceudvikling. Jeg har således dels en organisatorisk interesse, der omhandler samspillet imellem skole-, professions- og undervisningsudvikling. Dels en almendidaktisk interesse i undersøgende, elevaktiv og inkluderende undervisning understøttet af digitale læremidler. Og dels en bredere interesse i digitaliseringens betydning for elevers hverdagsliv, undervisning og dannelse.

Min egen baggrund er uddannelsessociologisk, og jeg har undervist i en årrække i læreruddannelsens pædagogiske fag. Mit igangværende ph.d.-projekt omhandler processerne omkring den markedsøkonomiske modernisering af folkeskolen fra (især) 2001 og frem med særligt henblik på betydningen for lærerprofessionen. Mine projekter i Center for Anvendt Skoleforskning er mere didaktisk rettede og anvendelsesorienterede, og her er det frugtbart at medtænke den kritiske sociologi som supplement og korrektiv.

De fleste projekter i Center for Anvendt Skoleforskning er interventions- eller udviklingsprojekter med følgeforskning. Her forsøger vi at udvikle balancerede samarbejdsmodeller, der både udfordrer med forskningsbaserede udviklingsdesigns og samtidig inddrager lærere og skoler som medudviklere. I følgeforskningen kombinerer vi typisk en række både kvantitative og kvalitative tilgange og lægger vægt på at supplere effektmålinger med mere eksplorative studier. Konkrete analyser af lærer- og elevpraksis, læremiddelbrug og skolekulturer er for mig at se vigtige, dels som kritisk-konstruktive spejle for undervisningspraktikere, dels med henblik på at forstå kompleksiteten i og betingelserne for praksis- og skoleudvikling.

Konkret bidrog jeg eksempelvis i to af demonstrationsskoleprojekterne dels til udvikling af didaktiske designs for digitalt understøttet projektundervisning og indsatser for team- ledelsesudvikling, dels til følgeforskning med fokus på lærernes muligheder for at stilladsere eleverne bedre i innovativ undervisning.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.