Mål og midler

Projektperiode: 2008-2015
Status: Afsluttet

Mål og midler udspringer af et stort udviklingsprojekt i regi af Læremiddel.dk, som blev igangsat i 2008. Såvel udviklingsprojektet som udgivelsesserien er båret af godt 30 undervisere fra syv forskellige læreruddannelsessteder i professionshøjskolerne bag Læremiddel.dk: University College Lillebælt, Professionshøjskolen Absalon og University College Syddanmark.

Målet med projektet, som vi kaldte ”læremidler om læremidler”, var at levere et systematisk bidrag til læreruddannelsens didaktik, der gør det muligt at anskue de forskellige fag ud fra en samlet og sammenhængende optik, som vi har præsenteret i den bog, der ledsager de fagdidaktiske bøger i serien, Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis (Hansen & Skovmand 2011). Teorigrundlaget er yderligere perspektiveret i den anden almene udgivelse, der indgår i serien Mål og midler: Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler (Graf, Hansen & Hansen 2012).

Mål og midler logo

De fagdidaktiske bøger dækker skolens fagrække bredt -både med bøger til enkelte fag og fagområder:

  • Knud Erik Christensen og Henrik Marxen: Billedkunst
  • Dorthe Carlsen og Thomas Illum Hansen: Dansk
  • Benthe Fogh Jensen, Helle Libenholt og Finn Sørensen: Fremmedsprog – tysk og engelsk
  • Jens Aage Poulsen: Historie
  • Annemari Munk Svendsen: Idræt
  • Keld Skovmand: Kristendomskundskab
  • Povl Hansen, John Schou og Lotte Hofer Skinnebach: Matematik
  • Sven Gerken, Kirsten Marie Petersen og Merete Weimann: Materiel kultur
  • Jens Jakob Ellebæk, Trine Hyllested, Frank Jensen og Troels Tunebjerg: Naturfag
  • Ove Outzen: Samfundsfag

Sammenhængen i de fagdidaktiske udgivelser i Mål og midler har vi sikret på to måder. For det første via en fælles platform af analytiske kategorier og spørgsmål til de forskellige fag og fagområders læreplaner og læremidler, som gør det muligt at sammenligne og diskutere fag og fagdidaktik på tværs. For det andet via en systematisk anvendelsesorientering af bøgerne, som netop gør dem til “læremidler om læremidler.” Denne anvendelsesorientering viser sig i de arbejdsspørgsmål, der knytter sig til alle aspekter af de gennemførte analyser. Arbejdsspørgsmålene gør det muligt at anvende bøgerne i forhold til det konkrete arbejde med at bruge læremidler i skolens praksis – uanset om man er lærerstuderende eller mere eller mindre erfaren lærer.

Rækken af fagdidaktiske bøger sættes yderligere i perspektiv af en udgivelse, der forbinder digitale læremidler med både didaktik og fag:

Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen: Digitale læremidler – i fag og didaktik.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.