Tegn på læring

Projektperiode: 2011-2013
Status: Afsluttet

Projektets formål er at dokumentere læremidlers betydning for undervisningens kvalitet i fagene dansk, matematik og natur/teknik på mellemtrinnet i folkeskolen samt udvikle didaktiske principper og metoder, der kan støtte lærerne i at tilrettelægge en differentieret og motiverende undervisning med særlig fokus på læremidlers didaktiske potentialer.

Undersøgelsen giver svar på spørgsmålene om, hvilke lære­midler der virker, for hvem og under hvilke omstændigheder. På baggrund heraf udvikledes didaktisk teori og didaktiske pejlemærker, der kan være med til at øge kvaliteten i brug af læremidler.

De læremidler, der er genstand for undersøgelsen, er didaktiske læremidler, der er defineret ved deres indlejrede didaktik, dvs. at nogen har truffet en række didaktiske valg med hensyn til mål, indhold, udtryk og metode i forbindelse med produktion af læremidlet.

”Tegn på læring” er et interventionsprojekt i folkeskolen, der vil fremme, at læremidler bliver brugt til at skabe en bedre og mere inspirerende undervisning. Hovedfokus er en antagelse om, at læreres adgang til et varieret udbud af læremidler og didaktiske redskaber kan kvalificere deres differentiering af undervisningen, især hvad angår elevernes motivation og udbytte af undervisningen. Især usikre og meget sikre elever forventes at have udbytte af projektet, da det åbner for en differentieret brug af læremidler, der bryder med den udbredte antagelse om, at et læremiddel (typisk et lærebogssystem) kan dække alle elevers behov (one size fits all). Et gennemgående omdrejningspunkt for projektet er sammenhængen mellem lærerens differentiering og elevernes motivation.

Projektet gennemføres i samarbejde med Odense Kommune og forlaget Alinea. I første fase undersøges praksis på mellemtrinnet på fire skoler i Odense Kommune, der dels får fri adgang til Alineas læremidler, dels deltager i praksisnær kompetenceudvikling med læremidler som omdrejningspunkt. I anden fase udvikles ny didaktik og et koncept for praksisnær kompetenceudvikling, der kan implementeres i hele Odense Kommune og i andre kommuner.

En styregruppe med repræsentanter fra Odense Kommune, Efter- og videreuddannelsen ved University College Lillebælt og forlaget Alinea følger projektet og har forpligtet sig på at følge op på resultater og være med til at sikre den videre implementering.

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.