Peter Brodersen

Lektor, cand.pæd.

Telefon: 22 52 67 68
Email: pebr@ucl.dk

Jeg har gennem mange år været optaget af, hvordan æstetiske aktiviteter i sig selv og som medspillende erfaringskilde kan give anledning til oplevelse, fordybelse og virkelyst. Heri ligger også en interesse for, hvordan aktiviteter og læremidler gennem multimodale udtryk både kan differentiere elevernes tilegnelsesmuligheder og lægge op til kategorialt dannende kvaliteter.

En anden boldgade er motivation, som jeg gennem de seneste år beskæftiget mig med – fx ved at præcisere, hvordan undervisning og læremidler kan hæmme og fremme elevers oplevelse af mestring, kontrol, interesse, relevans og oplevelse af mål og ansvar. Især sikre og usikre elevers oplevelse af disse motivationsaspekter er interessante i forhold til lærerens planlægning. Det vil sige, hvordan kan læreren gennem sin planlægning foregribe scenarier om, hvordan elevers motivation måtte falde ud i konkrete aktiviteter og hvilke handlemuligheder, der gennem disse scenarier bliver synlige for læreren.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.