Uddannelse 4.0 – uddannelsesudvikling gennem digital transformation

Projektperiode: 2022 - 2024
Status: Igangværende

‘UCL Program for Uddannelse 4.0’ er et treårigt udviklingsprogram, som ønsker at understøtte uddannelsesudvikling på tværs af hele UCL.

Projektbeskrivelse

UCL Program for Uddannelse 4.0 er et treårigt udviklingsprogram, som ønsker at understøtte uddannelsesudvikling på tværs af hele UCL. Målet med det strategiske program er at udforske og få erfaringer med, hvordan digitale og teknologiske innovationer kan eller ikke kan bidrage til udvikling af professions- eller erhvervsakademiuddannelser. I programmet udvikles og afprøves en række ideer og nye uddannelsesformater af undervisere, forskere, ledere og studerende. Alle aktiviteter i programmet peger i retning af fremtidens uddannelse, her identificeret som Uddannelse 4.0.

Forskere fra Læremiddel.dk udfører følgeforskning i relation til det strategiske program, og følger således programmets aktiviteter i en 3-årig periode.

 

Forskningsspørgsmål

I følgeforskningen arbejdes der med to parallelle fokusområder med afsæt i et overordnet forskningsspørgsmål:

Hvordan kan uddannelsesudvikling ske og fremmes gennem digital transformation – eller uddannelse 4.0 – i professionshøjskoler?

I de to spor sætter vi fokus på hhv. uddannelsesudvikling og undervisningsudvikling. Vi arbejder i projektet med afsæt i forskningslitteraturen om uddannelsesudvikling, uddannelse 4.0 og digital transformation, og vi gennemfører dokumentanalyser, en række interviews med deltagere i programmet og andre aktører, ligesom vi gennemfører observation af undervisning. På baggrund af datamaterialet fremstiller vi nogle få illustrative cases, som viser hvordan der kan arbejdes med udvikling af uddannelse 4.0 inden for rammerne af programmet og den eksisterende undervisningspraksisser og kultur.

Undervejs i projektperioden indgår følgeforskerne i dialog med programledere og programmets styregruppe med afsæt i observationer og foreløbige pointer fra analyser, og de endelige resultater af projektet formidles i to forskningsartikler og en afsluttende rapport til UCL.

Følgeforskningsprojekter er en mulighed for aktører i en indsats at lære af det de gør, dvs. blive klogere på hvordan vi kan gøre ting på en god måde. Følgeforskning kan desuden bidrage til den konkrete udviklingsaktivitet ved at tilbyde observationer, perspektiver og kritiske spørgsmål undervejs, og endelig giver denne tilgang mulighed for at lave empiriske studier af fænomener og forhold, som vi er optaget af i forskningen i øvrigt.

To hovedspor

Forskningen har to hovedspor: 1. Et organisatorisk udviklingsspor med fokus på programmet som afsæt for organisatorisk forankret uddannelsesudvikling; og 2. Et undervisningsnært spor med fokus på didaktisk-teknologiske designs og afprøvningen af disse i specifikke undervisningskontekster.

I projektet gennemføres et systematisk litteraturreview og en række empiriske studier af hhv. deltagelse i programmets aktiviteter og de uddannelses- og undervisningsdesigns, der udvikles og afprøves i programmet

Læs mere om Program for Uddannelse 4.0

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.