Videndeling og sparring på LIFE-forløb og -formater

Projektperiode: August-oktober 2022
Status: Afsluttet

Dette projekt er et samarbejde mellem LIFE Fonden og Læremiddel.dk, som omhandler videndeling og sparring på LIFE-forløb og -formater, herunder design af både lærerhenvendte tekster og elevhenvendte materialer.

LIFE producerer frit tilgængelige naturfaglige undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger til både grundskole og ungdomsuddannelserne.
Nationalt Videncenter for Læremidler forsker i og formidler viden om læremidler.

Opgavens formål

Samarbejdet mellem Læremiddel.dk og LIFE har til formål at:

  • At kvalificere design af både lærerhenvendte tekster og elevhenvendte materialer, så der i klasserummet kommer større grad af overensstemmelse mellem det intenderede lærings- og undervisningsdesign i læremidlerne og det aktualiserede design i praksis. Dette indebærer et fokus på:
    • Omfang og format i generelle lærervejledninger og aktivitetsspecifikke lærervejledninger og støtte til læreren. Herunder hvordan vi imødekommer lærernes forskellige forudsætninger og behov.
    • Balancen mellem åbenhed i forhold til undersøgelse og styring i forløbene, herunder stilladsering og facilitering af dialog.
    • Den af LIFE anvendte digitale platforms muligheder og begrænsninger.

Leverancer

Videndelingsworkshop med deltagelse af medarbejdere fra LIFE samt læremiddelforskere og naturfagsdidaktikere fra Læremiddel.dk. Læremiddel.dk byder ind med viden om læremidler, læremiddelbrug og lærervejledninger.

Løbende sparring på LIFE-forløb efter nærmere aftale. Læremiddel.dk involveres løbende i udviklingen og afprøvningen af guidelines for LIFE’s undervisningsforløb til LIFE’s digitale platform. Læremiddel.dk giver i den forbindelse løbende feedback og sparring på udvalgte LIFE Forløb med fokus på anvendelsen af de interne guidelines for design og format såvel som platformens muligheder. Læremiddel.dk deltager derfor i bearbejdning og omsætning af data fra de formative afprøvninger af læremidlerne til konkrete ændringer i designet af læremidlerne.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.