Artikler (26)

SSF-kompasset: På én gang et kort og et værktøj til at navigere i seksual-undervisningslandskabet

CFU – En skattekiste af læremidler og knowhow, som du bare kan åbne!

Læremiddelmesse 2023: Nye læremidler til historiefaget

I denne artikel får du en introduktion til artikelserien om lærerstuderendes læremiddelproduktion i historiefaget i forbindelse med Læremiddelmessen 2023 med overskriften “Bæredygtighed i historiefaget”.

Læremiddel i historie

I denne artikel kan du få et indblik i lærerstuderendes overvejelser og erfaringer med læremiddelproduktion. Gruppen har udviklet et didaktisk læremiddel med et historiefagligt fokus på bæredygtighed. Artiklen er skrevet af Melek Fatih Khalil, lærerstuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Et foranderligt kystlandskab – Hersker eller slave af kysten

I denne artikel kan du få et indblik i et læremiddel med udgangspunkt i Erik Lunds Træn Tænkning. Artiklen er skrevet af Alex Düring, Cecilie Jensen, Jesper Tanghus og Rikke Stadelhofer, lærerstuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Fortiden og Fremtiden i en forfriskende undervisningsoplevelse

I denne artikel kan du få et indblik i de erfaringer og overvejelser, som lærerstuderende har gjort sig i forbindelse med en læremiddelproduktion om en interaktiv tidsrejse, der fører eleverne direkte ind i vikingetiden. Artiklen er skrevet af Amaal Ibrahim Mohamed Hussein og Hodann Muna Abdi, lærerstuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i oktober 2023.

Skønlitteratur som læremiddel i læreruddannelsen

Bruger du som underviser skønlitteratur i undervisningen? Denne artikel tager udgangspunkt i en undersøgelse af brugen af skønlitteratur i undervisningen på læreruddannelsen, hvor det viser sig, at skønlitteratur bliver brugt til mange forskellige formål. Blandt andet som anslag i undervisningen, til at skabe en dybere forståelse af undervisningens indhold og som dannelse og indsigt i andre mennesker og os selv. Disse formål præsenteres og perspektiveres i artiklen, som bringer et interessant billede frem af brugen af skønlitteratur.

Semantiske læremidler

Denne artikel handler om hvad semantiske er og hvilken betydning og funktion har semantiske læremidler ude i samfundet uafhængigt af undervisning? I denne artikel finder du svar på spørgsmålene om semantiske læremidler.

Funktionelle læremidler

Denne artikel handler om hvad funktionelle læremidler er, og hvad det er vigtigt at fokusere på, når vi skal udvælge et digitalt værktøj og tage det i brug i undervisningen. Hvordan udnytter vi det didaktiske potentiale i et givet redskab, og hvad skal vi være opmærksomme på for at opnå en fagligt fokuseret anvendelse af redskaberne?

Didaktiske læremidler

Hvad er et didaktisk læremiddel? Hvordan bruger man didaktiske læremidler i undervisningen i skolen? Disse spørgsmål får du bl.a. svar på i denne artikel om didaktiske læremidler.

Hvad er et læremiddel?

I denne artikel får du svar på, hvad et læremiddel er, hvordan læremidler kan bruges i undervisningen, hvordan du kvalificerer et læremiddel gennem Læremiddeltjek og andre evalueringsværktøjer, inspiration til læremidler og læremiddellandskabet, samtidig med at du får et overblik over semantiske, didaktiske og funktionelle læremidler.

Læremiddelbrug

I denne artikel får du svar på, hvordan lærere og elever bruger læremidler i undervisningen i skolen, og at forskningen på området er forbløffende lille. Du kan komme helt tæt på forskningen i didaktiske læremidlers påvirkning af læreres undervisningen i et studie udarbejdet af Marianne Oksbjerg.

Funktionelle læremidler på læreruddannelsen

Denne artikel handler om brugen af funktionelle læremidler på læreruddannelsen. Artiklen undersøger dels, hvad funktionelle læremidler er og hvordan læreruddannelsens undervisere bruger funktionelle læremidler.

Læremiddelproduktion som studieprodukt på læreruddannelsen

Denne artikel handler om at indtænke læremiddelproduktion som et studieprodukt på læreruddannelsen. Artiklen undersøger dels, hvad læremidler er, og dels, hvordan læreruddannelsens undervisere kan udnytte en læremiddelproduktionsproces i undervisningsfaget engelsk.

At analysere naturfaglige læremidler

Denne artikel handler om tekster i læremidler til naturfag. Artiklen præsenterer redskaber til, hvordan man bl.a. ved hjælp af teori fra forskningen i læseforståelse kan analysere teksterne. Artiklen undersøger en tekst fra en bog til selvstændig læsning for elever i indskolingen og på mellemtrinnet.

Kontroversielle aspekter i historieundervisningen

Hildegunn Juelsgaard Johannesen er i sidste fase af sin ph.d.-afhandling om kontroversielle aspekter i historieundervisningen, hvor hun undersøger historieundervisningen i overbygningen i grundskolen og hvordan kontroversielle aspekter indgår i undervisningen som fortællinger, der (re-)produceres i spændingsfeltet mellem læremidler, klasserummet og i relationen mellem nutid og fortid. Vi har spurgt nærmere ind til hendes projekt.

Trends i undervisning med digitale redskaber

Flere lærere bruger interaktive undervisningsmaterialer og digitale læringsspil i undervisningen. Men der er klare tegn på fagspecifikke skift, ligesom de yngre lærere særligt har taget digitale læringsspil til sig de seneste år. Det er nogle af resultaterne af analyser foretaget af Læremiddel.dk.

Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning

Maria Møller er i gang med sin ph.d.-afhandling om kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning og håber, at hendes projekt sætter et aftryk for, at det er muligt at tilrettelægge kompetenceorienteret STEM-undervisning, som motiverer og udvikler elever i folkeskolen. Vi har spurgt ind til hendes projekt.

Fortid bliver til nutid i historiefagets læremidler

I min afhandling har jeg analyseret nogle af historiefagets mest udbredte læremidler. I analysen af, hvilke fortidige scener eleverne præsenteres for og hvilke historiske aktører de tilbydes perspektiv fra, kommer jeg frem til, at læremidlerne stort set ikke giver eleverne adgang til et fortidigt perspektiv på fortidens verdensbilleder og grundlag for at træffe valg.

Den dag skolens mure forsvandt

Internettet er flittigt brugt i undervisningen i folkeskolen. Men skolerne ville kunne høste store didaktiske og praktiske fordele ved at bruge internettet som platform i langt højere grad end det er tilfældet i dag.

Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation

Denne artikels ærinde er at byde ind med nogle forslag og retningslinjer til forlagene om, hvad det er relevant at have blik for, hvis forlagene skal medvirke til at kvalificere den it-baserede fagundervisning og brugen af it i folkeskolen med læremidler, der er nyskabende.

Digitale læremidler: Nye muligheder - nye udfordringer

Digitale læremidler giver nye muligheder for skolens håndtering af viden, undervisning og læring. Opgaven for læreren er at kunne se disse muligheder for at kunne integrere de digitale læremidler i skolen – og forstå hvilke udfordringer integrationen indebærer.

Ny læremiddelkultur 2.0 i skolen

Kortlægning og udvikling af læremiddelkulturer i folkeskolen.

Evaluering af digitale læremidler

Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige typer i forbindelse med indkøb, anskaffelse, anvendelse, vejledning og formidling til andre?

Talking Books in Reading Instruction and Student Behavior

In grade 1, Danish students used a talking book with TTS (text-to-speech) and participated in a learning design with emphasis on decoding and reading for meaning in written text.

En digital læremiddelkultur på vej

Artiklen En digital læremiddelkultur på vej – it og digitalt læremiddelbrug i Vordingborg Kommunes skoler har været bragt i tidsskriftet Læremiddeldidaktik.

Nyhed (16)

Kronik i Altinget: Besparelser på CFU harmonerer dårligt med ønsket om mindre skærm i skolen

Den seneste tid har debatten om skærm i skolen hærget i Danmark. Ifølge Stig Toke Gissel bør vi i højere grad tale om, hvad god undervisning er – samt hvordan vi gennem læremidler understøtter den gode undervisning – uanset format. Det, at læreren kan finde de gode læremidler, kræver, at de danske lærere har noget at vælge imellem og kender til udvalget af relevante læremidler. Her er CFU en uvurderlig ressource.

Debat om læremidler: Analoge, digitale eller midt imellem?

Hvilke læremidler giver den gode undervisning? Digitale, analoge eller midt imellem?

Status på projektet 'Vurdering af den digitale underviserplatform GAMBIT® – specifikt programmet Hjernen På Skemaet'

I dette interview med Peter Gundersen får du en status på de vurderinger, som han og Kit Stender Petersen foreløbig har foretaget i analysearbejdet med den digitale undervisningsplatform Hjernen På Skemaet, der er udarbejdet af Skoleskak.

Spændende samarbejde om ’Den gode lærervejledning’

I dette interview med Gry Riemann, didaktisk konsulent i LIFE Fonden, dykker vi ned i et spændende samarbejde mellem LIFE Fonden og Læremiddel.dk, som skal bane vejen for nye refleksioner med målet at skabe god lærerstøtte og gode lærervejledninger i fremtidige LIFE undervisningsforløb.

Status på projektet 'Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen’

Mette Damgaard Jørgensen, lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, har mange kasketter på i projektet ’Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen’. I dette interview kan du få et indblik i hendes tanker om det gode læremiddel, udfordringer forbundet hermed samt en status på projektet.

GDPR-vurdering af 750 undervisningsapps letter læreres arbejde

At Gladsaxe Kommune vælger at dele et års arbejde med at vurdere 750 læringsapps er en gave til alle lærere, undervisere og pædagoger, der bruger apps i undervisningen. Det giver mulighed for et bredere udvalg af læremidler i skolen, sparer ressourcer og understøtter en digital udvikling inden for børne- og ungeområdet i forhold til undervisning.

Tiltrædelsesforelæsning: Undersøgelser af og med læremidler

Kom med til tiltrædelsesforelæsning fredag den 7. oktober 2022 kl. 14.00 i anledning af at leder af Læremiddel.dk, Stig Toke Gissel, tiltræder som docent ved Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund.

Webinar: IT-integration i et skoleudviklingsperspektiv

Se eller gense webinaret ‘Imens vi venter på Bett 2022’ med inspiration, idéer, vidensdeling og paneldebat med deltagelse af Thomas Kjærgaard fra Læremiddel.dk. Webinaret er gratis tilgængeligt og er en mini-udgave af Bett-konferencen 2022, der løber af stablen i London i marts.

Ny bog: Digital projektdidaktik

I antologien Digital projektdidaktik præsenterer og dokumenterer en række forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en ny forståelse af projektdidaktik i grundskolen med afsæt i et stort forsknings- og undersøgelsesprojekt på de frie grundskoler. Der er i antologien fokus på at understøtte stilladseringen i klasserummet samt på digitale undervisnings- og læremidler.

Med stor succes deler fyraftensmøder ud af redskaber til den undersøgende tilgang til dansk- og matematikundervisning

Litteraturen skal opleves, før den analyseres, og matematikken skal opleves og undersøges. Men hvordan gør man det i praksis? Et stort forskningsprojekt har udviklet metoder til undersøgende litteratur- og matematikundervisning, og mere end 600 lærere rundt om i Danmark har allerede været på fyraftensmøder for at blive inspireret og tage konkrete værktøjer med hjem i klasseværelset.

Ny bog: Læreren som autoritet

Det er en udbredt forestilling, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever, og lærere, der ikke har den fornødne autoritet, til at får ro på klassen. Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling og undersøger nærmere, hvorfra lærere idag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Ny bog: Ind i smagsoplevelsen

“Ind i smagsoplevelsen” er en lærebog til læreruddannelsen om, hvordan cases med fokus på smag kan bruges i faget madkundskab. Den er udgivet af Smag for Livet Forlag, er en del af skriftserien SMAG og kan downloades gratis på Smag for Livets hjemmeside.

Skaber kommunale indkøbsaftaler discount-skole?

Lærere raser og ministeren udtrykker bekymring i forhold til kommunale indkøbsaftaler af digitale læremidler hos forlagene. Er stigningen af indkøb udtryk for et marked i sprudlende vækst eller er det nærmere blevet et uheldigt monopol, der afskærer lærerne selv fra medindflydelse?

Ny håndbog samler den nyeste læremiddelforskning

Ny håndbog fra Georg Eckert Instituttet samler den nyeste læremiddelforskning. Thomas Illum Hansen fra Læremiddel.dk er bidragyder med et kapitel om brugen af læremidler.

Ny rapport kritiserer tidligere læremiddelundersøgelse

I dag udgiver Læremiddel.dk og Center for Anvendt Skoleforskning en ny rapport, som udgør et bud på, hvordan en kategorisering af digitale læremidler med fokus på deres didaktiske potentiale skal gennemføres.

Læringsspil til vikarer vinder idékonkurrence

Martin Kongshave, Mikkel Munk Ejlersen og Maria Thiemer fra Læreruddannelsen på Fyn vandt torsdag idékonkurrencen ved Danish Entrepreneurship Awards.

Projekt (18)

Vurdering af den digitale underviserplatform GAMBIT® – specifikt programmet 'HPS - Hjernen På Skemaet'

Dette projekt er et samarbejde mellem SkoleSkak og Læremiddel.dk om en vurdering af den digitale undervisningsplatform GAMBIT® og specifikt programmet ‘HPS – Hjernen På Skemaet’, der aktuelt anvendes i det specialiserede område på 49 skoler/institutioner landet over.

Kan et godt læremiddel gøre din undervisning bedre?

Læremiddel.dk søger dansklærere til et nyt, spændende forskningsprojekt, som undersøger betydningen af et støttende design for undervisningsforløb for lærernes undervisning. I projektet skal lærerne prøve kræfter med et særligt udviklet undervisningsforløb plus en lærervejledning. Hvis du vil være med, skal du undervise i 7. eller 8. klasse i dette skoleår og undervise på en skole, der er abonnent hos Gyldendal.

Videndeling og sparring på LIFE-forløb og -formater

Dette projekt er et samarbejde mellem LIFE Fonden og Læremiddel.dk, som omhandler videndeling og sparring på LIFE-forløb og -formater, herunder design af både lærerhenvendte tekster og elevhenvendte materialer.

Undersøgelse af brugen af MatematikFessor i undervisningen

Projektet Undersøgelse af brugen af MatematikFessor i undervisningen har fokus på og undersøger, hvordan adaptiviteten i MatematikFessor fungerer og bruges. 

Vurdering af praksisformidlingsmaterialer fra projektet 'Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud'

Dette projekt har sit udspring i praksisformidlingsmaterialerne ‘Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud’, som Børns Vilkår har gennemført i samarbejde med medarbejdere i dagtilbud, medhjælpere, pædagoger, dagplejere samt forældre.

Adaptive læremidler

Projektet Adaptive læremidler er et interventionsprojekt, som har til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER.

Evaluering af Pædagogik - Introduktion til pædagogers grundfaglighed

Projektet Evaluering af Pædagogik – Introduktion til pædagogers grundfaglighed skal give bud på forbedringer af det eksisterende læremiddel og konkrete råd til en ny grundbog til samme målgruppe ved at foretage et dokumentstudie samt interviews, som efterfølgende bearbejdes og analyseres.

Professionsdidaktik og læremidler

Målet for projektet Professionsdidaktik og læremidler er at udvikle en professionsdidaktik om læremidler og deres rolle for professionsudvikling.

Læremiddelkultur 2.0

Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler).

Video som et personligt læringsredskab i NaturTeknik

Målet med dette projekt har været at udfolde og udbrede de muligheder, som digital videoproduktion giver i undervisnings- og læringssituationer samt at dele fund og erfaringer.

Bog & sprog

Evaluering af læringsportalen Bog & Sprog – et digitalt læremiddel til nabosprogsundervisning i danskfaget.

abc.dk

Projektets formål var at evaluere det digitale læremiddel abc.dk udgivet af forlaget Gyldendal i 2008. Evalueringen udførtes som en effektevaluering med henblik på at undersøge, hvordan materialet virkede.

Læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne

Hvad er læsbarhed i læremidler til elever på erhvervsfaglige uddannelser? Er de eksisterende læremidler læsbare? Og hvis ikke, hvad kan undervisere, læsevejledere og forlag/læremiddelproducenter så medtænke i deres praksis – deres udvikling, brug af og virke med læremidlerne?

Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Projektet BIDL havde til formål at udvikle nye forretningsmodeller og nye tilgang til markedet, der kunne styrke det erhvervspolitiske sigte via brugerdreven innovation af digitale læremidler.

Praksisfortolkninger af Læremidler (PaL)

Projektet PaL skal kortlægge og bidrage til en forståelse af læreres og elevers brug af læremidler bl.a. ved at undersøge sammenhængen og forskellen mellem det intenderede lærings- og undervisningsdesign og det aktualiserede design i praksis.

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

Projektet har til formål at udvikle indsatser, der kan understøtte implementeringen af læringsplatforme i den danske folkeskole med udgangspunkt i erfaringsopsamlingen.

Digital skole

Læremiddel.dk kortlagde i efteråret 2012 i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen ved University College Sjælland Vordingborg Kommunes læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af it i fagene.

Tegn på læring

Projektets formål er at dokumentere læremidlers betydning for undervisningens kvalitet i fagene dansk, matematik og natur/teknik på mellemtrinnet i folkeskolen samt udvikle didaktiske principper og metoder, der kan støtte lærerne i at tilrettelægge en differentieret og motiverende undervisning med særlig fokus på læremidlers didaktiske potentialer.

Evalueringsværktøjer (5)
Bøger (12)

Lærerfaglige analyser

Den lærerfaglige analyse af en tekst danner baggrund for lærerens planlægning og dermed valg af aktiviteter i et undervisningsforløb. I denne bog “Lærerfaglige analyser” får du en grundig analyse af tekster, en vurdering af tekstens tilgængelighed for elever og en skitse til et undervisningsforløb med teksten i centrum. Bogen er redigeret af Bodil Nielsen og udkommet ved Hans Reitzels Forlag.

Læreren som autoritet

Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling om, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever og lærere, der ikke har den fornødne autoritet. Bogen undersøger nærmere, hvorfra lærere i dag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Læremidlernes danskfag

Læremidlernes danskfag tegner et billede af danskfaget i grundskolen ved at undersøge fagets didaktiske læremidler.

Billedkunst

‘Billedkunst’ i serien ‘Mål og midler’ udforsker centrale og grundlæggende problemstillinger for en didaktisk forståelse af læremidler til skolens billedkunstundervisning.

Didaktikhåndbogen

Thomas Illum Hansen og Stig Toke Gissel har skrevet kapitlet om læremidler i Didaktikhåndbogen – en fuldendt lærebog i didaktik.

Didaktik 2.0

Didaktik 2.0 henvender sig til lærere i skolen, som hver eneste dag planlægger undervisning, hvor nettet kan inddrages.

Historie

Bogen handler om læreplaner og læremidler og deres brug i skolefaget historie. I bogen diskuteres blandt andet, hvorfor læreplaner til faget flere gange er ændret markant i de sidste årtier, samt hvordan – eller hvorvidt – disse ændringer har udmøntet sig i læremidler og undervisning.

Idræt

Bogen sætter fokus på læremidler i idrætsfaget og argumenterer for nødvendigheden af at anlægge et læremiddelperspektiv på idrætsfaget.

Læremidler i didaktikken

Stefan Ting Graf, Jens Jørgen Hansen og Thomas Illum Hansen har skrevet en bog om læremidler og didaktik med henblik på lærerens grund- og efteruddannelse.

Fælles mål og midler

“Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis” henvender sig både til lærere og lærerstuderende og tilbyder et fælles sprog, der gør det muligt at diskutere teori og praksis – både i folkeskolen og i læreruddannelsen.

At vurdere læremidler i dansk

At vurdere læremidler i dansk er en introduktion til læremidler og deres rolle i danskfaget, i danskfagets undervisning samt i praktikken. Bogen kan også bruges i læreruddannelsens andre fag.

Læremiddel-landskabet

Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning er en publikation af Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet og Læremiddel.dk.


Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.