Vurdering af praksisformidlingsmaterialer fra projektet ‘Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud’

Projektperiode: 2021
Status: Afsluttet

Dette projekt har sit udspring i praksisformidlingsmaterialerne ‘Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud’, som Børns Vilkår har gennemført i samarbejde med medarbejdere i dagtilbud, medhjælpere, pædagoger, dagplejere samt forældre.

Formålet med evalueringsopgaven

Praksisformidlingsmaterialerne i projektet ‘Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud’ har til formål at medvirke til udvikling af handlekompetence hos medarbejdere i dagtilbud, medhjælpere, pædagoger, dagplejere samt forældre.

I kølvandet på projektet udgives to materialer: Et hæfte og en plakat.

Praksisformidlingsmaterialerne har til intention at igangsætte refleksioner, der skærper det pædagogiske personales opmærksomhed på betydningen af trygge relationer i dagtilbuddet, og give idéer til, hvordan man gennem interaktion kan etablere tryghedsskabende samspil og lydhørhed for barnets stemme i relationen mellem barn og pædagogisk personale og mellem barn og børnefællesskab.

Læremiddel.dk gennemfører en vurdering af materialer med henblik på at:

  • Vurdere om hæftet på letforståelig, lødig og appellerende vis formår at formidle omsorgspædagogisk handleperspektiv i forhold til, hvordan medarbejderne i dagtilbud i deres møder med børnene, læser børns signaler og handler omsorgspædagogisk på dem.
  • Vurdere om plakaten på letforståelig, lødig og appellerende vis formår at formidle elementer fra vidensmodulet samt opmærksomhedspunkter, der øger omsorgen for det enkelte barn og børnegruppen.
  • I det omfang der af evaluatorerne ses mulighed for eller idéer til skærpelse af formidlingsteksterne at give konkrete bud på, hvordan dette kan gøres.

Baggrund for projektet

Projektet udspringer af Børns Vilkårs projekt om at få fokus på at skabe trygge rammer for børn ude i dagtilbuddene. Børns Vilkår har deraf udarbejdet materialer, en plakat og et hæfte, som medarbejdere i dagtilbud, medhjælpere, pædagoger, dagplejere samt forældre kan bruge som refleksionsredskab. Læremiddel.dk har til opgave at vurdere disse læremidler virkning til brug i fremtidig formidling.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.