Klassiskere i klasseværelse

Litteraturhistorisk læsning udgør et af kerneområderne inden for danskfaget. Ikke desto mindre er det et af de områder, hvor der er be­dre­vet mindst fagdidaktisk forskning. Det er et stigende pro­blem, fordi danskfaget mødes med stadigt nye krav om at prioritere den sproglige dimension, skabe demokratiske læreprocesser, aktu­ali­se­re ældre tekster og udvikle elevernes kompetencer, så de kan begå sig i en globaliseret verden.

Formålet med projektet “Klassikere i klasseværelset” er at udvikle en “encyklopædisk litteraturdidaktik”, der kan kvalificere den litteraturhistoriske læsning i gymna­siet og i folkeskolens overbygning ved at kombinere udviklingen af faglige og almene kompetencer.

Grundlaget er den nyeste forskning i henholdsvis sprog, erkendelse og litteraturhistorieskrivning, der på hver deres måde bidrager til forståelsen af, hvordan sproglige mønstre kan udløse forestillings­møn­stre og få elever til at inddrage viden om verden, når de læser ældre litteratur.

Traditionelt er den enkelte tekst blevet læst for sit indhold, der blev tolket som del af en større litteraturhistorisk fortæl­ling, men nyere forskning lægger op til en mere åben og dialogisk tilgang, hvor den enkelte tekst bliver læst som et historisk, flertydigt fænomen, der åbner for et felt af mulige sammenhænge og fortolkninger. Derfor vil den encyklopædiske litteraturdidaktik blive omsat i en praksis, der sigter mod at styrke elevernes evner til at inddrage viden og forholde sig kritisk til kanondannelser og litteraturhistoriske konstruktioner.

Konkret udmøntes projektet i en bogudgivelse og tids­skrifts­ar­tikler, der sammenfatter de litteraturhistoriske læsninger og læremidler, der er blevet afprøvet og evalueret i praksis.

Projektet er afsluttet i 2010.

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.