Status på projektet ‘Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen’

23. august 2022

Mette Damgaard Jørgensen, lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, har mange kasketter på i projektet ’Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen’. I dette interview kan du få et indblik i hendes tanker om det gode læremiddel, udfordringer forbundet hermed samt en status på projektet.

Et læremiddel, der skal bruges i SSF, skal leve op til SSF’s formål, hvor overbegrebet ”Det brede positive sundhedsbegreb” dækker over, at eleverne har mulighed for selv at kunne tage greb om deres egen sundhed – både den mentale og den fysiske sundhed. Men det dækker også over at få eleverne til at forstå, at sundhed ikke kun er noget, den enkelte står for. Det er også noget, der skabes i samspil med andre. Deraf kommer udtrykket ”Det brede positive sundhedsbegreb”.

 

Status på projektet og Læremiddel.dks rolle

I forbindelse med dette løft af SSF-området har Læremiddel.dk fået til opgave at sørge for at kvalitetssikre læremidler og processer inden for området, ligesom at en anden opgave også består i at sørge for, at skoleudviklingen fungerer efter SSF’s formål og hensigt.

Mette Damgaard Jørgensen er repræsentant fra Læremiddel.dk, idet hun, som led i Læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, står i spidsen for SSF. I processen gør hun sig løbende overvejelser omkring projektet, udfordringerne herved og det gode læremiddel. Det gør hun blandt andet gennem sit daglige virke som lektor, hvor hun underviser lærerstuderende i, hvordan de kan undervise elever i SSF. Men Mette arbejder også sideløbende med et online kurser kaldet en MOOC, der har til hensigt at uddanne ressourcepersoner i at arbejde med SSF ude i grundskolen. Dette kursus indgår også som en del af projektet.

I Læremiddel.dk er gruppen påbegyndt arbejdet med at kvalitetssikre blandt andet skoleudviklingsprojektet. Det vil sige, at de ser på, hvilket tilgange man har til skoleudvikling, samtidig med at de kigger nærmere på, hvordan man undersøger læremidler, som allerede eksisterer på SSF-området. Det være sig eksempelvis på hvilke måder, man organiserer/strukturerer eksisterende læremidler, således at læremidlerne understøtter SSF.

 

Hvordan ser det gode læremiddel til SSF ud?

Mette fortæller, at det vigtigste er, at læremidlet lever op til formålets overbegreb ”Det brede positive sundhedsbegreb”. Mette fortæller:

Det handler grundlæggende om, at eleven kan forholde sig kritisk til egen og andres sundhed. Derudover sørger det gode læremiddel også for, at man inddrager elevernes erfaringer, men at man også imødekommer elevernes egne forudsætninger på tværs af aldre. Og så skal det gode læremiddel sørge for at have en bred repræsentation af typer. Det være sig forskellige etniciteter, kropsformer, livsformer og så videre. Et eksempel kan være, når vi beder eleverne om at tegne et hjem, jamen så tegner de som oftest – i de mindre klasser – et bondehus med røg ud af skorstenen og et træ i baghaven. Og det gør de også, selvom de bor i et betonbyggeri eksempelvis  en lejlighed. Det er derfor vigtigt, at eleverne møder mange måder at være familie på og mange måder at opleve sundhed på – at sundhed kan være noget, der sker mentalt og i samspil med andre. Det skal være tydeligt i læremidlet. Det er vigtigt, at man viser, at kvinder sagtens kan varetage håndværkerfaget eller andre praktiske opgaver, og at mænd kan udføre omsorgsarbejde.- Mette Damgaard Jørgensen

Mette beskriver yderligere det gode læremiddel som et, der understøtter, at eleverne bliver kritisk og demokratisk dannede, hvilket vil sige, at de selv kan tage stilling og har flere valgmuligheder i forhold til, hvordan de vil agere efter SSF-undervisningen. Ligesom at det er vigtigt, at de oplever at blive forstyrret i det perspektiv, de har med sig, så de forstår verden og ser, at den ikke er så enkel, og at andre mennesker ikke nødvendigvis har samme grundvilkår som dem selv. Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver handlekompetente, og det kræver, at de kan forholde sig kritisk.

 

Hvad er udfordringen ved at lave læremidler til SSF-området?

En af de største udfordringer ved SSF-området, fortæller Mette, er at få rykket ved eleverne og at få talt om de svære ting uden at være grænseoverskridende i undervisningen. Mette fortæller:

Det er både op til lærerens dømmekraft, idet læremidlet godt kan understøtte lærerens undervisning, men i sidste ende vil det uanset hvad være lærerens fortolkning af læremidlet, der afgør, hvordan læremidlet bliver brugt i praksis. Det kan være meget forskelligt, ved vi. Samtidig vil læremidlernes underlæggende værdier godt kunne være styrende. Fx tidligere, når man underviste i seksualundervisning, kunne alkohol, rygning og det man kalder for det negative sundhedsbegreb være meget fremherskende. ”Du skal huske at bruge kondom, for ellers kan du blive syg”. Men man glemte den anden fortælling om, at det at være tæt på et andet menneske også handler om sundhed. Derfor er det meget vigtigt, at læreren har de nødvendige forudsætninger for at undervise i denne form for indhold.- Mette Damgaard Jørgensen

Løsningen er, at lærerne bruger de fag, de har i forvejen og overvejer, hvordan SSF kan løftes ind i fagene og arbejde tværfagligt. Eg. i biologi, hvor der tales om reproduktion og (mangfoldige) kropp og dansk, hvor eg. noveller kan anvendes til at vise, hvordan unge kan opleve deres kroppe på forskellige måder.

Det kan samtidig også være en udfordring at få brugt elevernes egne erfaringer i undervisningen uden at være grænseoverskridende. Det handler meget om at finde en balance i at kunne have handlekompetence og samtidig stadig vise veje for eleverne. Mette uddyber:

Hvis man eks. tager fat i et tema som samtykke, hvordan underviser man så i samtykke? Det gør man faktisk allerede fra indskolingen af, ved at eleverne undervises i, at det er okay at sige nej. Hvis du er mæt, så er det okay at sige nej tak til mere mad. Eller at det er okay at sige nej tak til at blive klappet på hovedet eller at få et kram, hvis ikke man bryder sig om        det. Det glemmer voksne ofte. Dette kan også være kontroversielt i samarbejdet med forældrene, hvis forældrene synes, at deres børn skal spise op eller hvis det er en vigtig værdi for forældrene, at deres børn kan krammes. På den måde kan man godt støder ind i nogle dilemmaer som lærer.- Mette Damgaard Jørgensen

For at kunne løfte SSF-området er man derfor også nødt til at tænke tværprofessionelt og tværfagligt, samtidig med at lærerne, skolerne og skolelederne samt andre aktører skal inddrages i processen.

 

Hvad er der særligt behov for at styrke på SSF-området?

Det er særligt vigtigt at have for øje, at læremidlerne skal leve op til den samtid og kontekst, som vi har i dag, fortæller Mette. Grunden til, at det er vigtigt, er, fordi der sker ekstremt meget inden for kønsdebatten, samtykkedebatten og normalitetsdebatten. Det er en stor udfordring at kunne følge med i de aktuelle problemstillinger, der er, således at man kan gøre undervisningen almen generisk nok og samtidig også stadig kunne gøre den konkret nok. Det er noget, som der er særligt behov for at styrke, have for øje og som samtidig også er en stor udfordring.

 

Fakta om projektet

Projektet startede op i januar 2022, og første halvdel af året er gået med at få projektet organiseret samt at sætte gang i diverse delprojekter.

Projektet er tværsektionelt og er placeret ved efter-videreuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

I projektet deltager flere forskellige aktører, herunder blandt andet Børns Vilkår, Læreruddannelsens Ledernetværk, Sex og Samfund, Danske Skoleelever og mange flere.

Du kan læse projektets beskrivelse her

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.