Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen

Projektperiode: 2022 - 2024
Status: Igangværende

En landsdækkende indsats skal styrke sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen.

Bag indsatsen står et bredt samarbejde, hvor Læremiddel.dk blandt andet står for udvikling af designprincipper for leverancer, kvalitetssikring af tilgængelighed på SSF-kompasset og udarbejdelse af spørgsmål til evalueringsdesign.

Den landsdækkende indsats omfatter blandt andet en styrket national og lokal vejledning om SSF, kompetenceudvikling og netværk for skoler og kommuner i hele landet fra 2022 til 2024. Indsatsen er målrettet skoler, kommuner og relevante uddannelser på professionshøjskolerne.

Projektets formål

Projektet har flere fokusområder, der samlet set bidrager til et fælles formål: At styrke sundheds- ­og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen gennem en national kapacitetsopbygning tæt forankret i praksis: Lokalt på skolerne med pædagogiske vejledninger og konkrete læremidler – direkte ind i fagene samt med målrettede kurser i blendede formater, der sikrer både fleksibilitet og høj faglighed. Samtidig igangsætter vi, på et solidt og bredspektret vidensgrundlag, konferencer og vidensseminarer for hele målgruppen – lærere, skoleledelser, forvaltninger og videregående uddannelser.

Disse opkvalificeringsaktiviteter skal medvirke til at afhjælpe målgruppens berøringsangst og manglende kendskab til krav og indhold i SSF-undervisningen.

Forskellige samarbejdspartnere i projektet bidrager alle med at kvalitetssikre og/eller medudvikle indholdet. Desuden indgår alle som en del af det advisory board, som vil få en central rolle i projektet for at sikre bredde, perspektiv og viden – en grundsikring af fagligheden.

Finansiering og deltagere

Indsatsen finansieres af Børne- og Undervisningsministeriets pulje til en national indsats for styrkelse af SSF i folkeskolen. Der er i alt tildelt 15 mio. kr. fra puljen til projektet, der gennemføres i 2022-2024. Læs mere om puljen på uvm.dk.

Centrene for undervisningsmidler ved alle landets professionshøjskoler gennemfører indsatsen i samarbejde med DPU ved Aarhus Universitet, Danske Skoleelever, Børns Vilkår, Læremiddel.dk, KØN – Gender Museum Denmark, specialuddannelsen til sundhedsplejerske ved VIA og læreruddannelsens ledernetværk.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.