Unikt samarbejde mellem to videncentre om pilotprojektet “Digital læsedidaktik og fagportaler”

20. juni 2022

Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk indgår unikt samarbejde i projektet “Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?”. Formålet med pilotprojektet er at undersøge realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler.

Når Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk i august søsætter pilotprojektet “Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?” bliver det i et helt nyt og særligt samarbejde.

Det er nemlig første gang, at de to videncentre arbejder sammen om et større projekt. Koblingen mellem digitale læremidler og læsepraksisser gør det dog helt oplagt for de to videncentre at samarbejde i et projekt, hvor formålet netop er at undersøge realiserede læsepraksisser i klasserum, hvor lærere bruger fagportaler som læremidler.

Pilotprojektet er et projektmodningsprojekt og en investering forud for en fondsansøgning. Foruden samarbejdet mellem de to videncentre deltager alle seks professionshøjskoler i Danmark samt Syddansk Universitet ligeledes i projektet.

 

Konkret viden om læsepraksisser

Projektet har sin opstart i august, hvor de to videncentre vil gå til projektet med undersøgelsesspørgsmålet: “Hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?”

Derudover er der mange andre underliggende spørgsmål, som der søges svar på. Hvordan underviser lærerne fx i det at læse tekster, der præsenteres i en fagportal? Hvem læser? Hvor og hvornår læser de? Og hvordan bringes teksten på fagportalen i spil i forhold til andre sproglige aktiviteter og modaliteter i undervisningen?

Kommunerne har været forpligtet til at stille digitale læremidler til rådighed for skolerne siden 2017. Men man ved imidlertid ikke ret meget om, hvad der konkret sker med læsepraksisserne, når læremidlet er en fagportal. Derfor mangler der ny viden på området.

Stig Toke Gissel forklarer:

Fordi de digitale læremidler har vundet så godt indpas i de danske skoler er der behov for, at vi bliver klogere på, hvordan eleverne læser på de digitale fagportaler. Denne viden er vigtig i sig selv, men kan også komme læremiddelproducenter, lærere og elever til gode.- Stig Toke Gissel

Pilotprojektet ”Digital læsning og fagportaler” skal både afdække forsknings- og udviklingsviden om digital læsning og indsamle data fra klasserum. Undersøgelsen skal således også lave en kortlægning af et videnshul på området og en  problemstilling til en fremtidig fondsansøgning.

Projektet fokuserer i første omgang på dansk og kulturfagene historie og kristendomskundskab på mellemtrinnet. Disse fag har en lang tradition for at arbejde med tekster og tekstforståelse med et dannelsessigte, hvorfor de to videncentre formoder at læsning og læseforståelse spiller en særligt væsentlig rolle her.

Læremiddel.dk ser frem til samarbejdet med Nationalt Videncenter for Læsning, forskerne fra de seks professionshøjskoler og Syddansk Universitet i et spændende og relevant projekt, der løber over 2022-2023.

 

Projektbeskrivelse

Læs en uddybende projektbeskrivelse om pilotprojektet “Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?”

Læs projektbeskrivelsen her

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.