SSF-kompasset: På én gang et kort og et værktøj til at navigere i seksual-undervisningslandskabet

Udgivet: 2024

I 2023 deltog Stig Toke Gissel, leder af Læremiddel.dk sammen med Mette Damgaard Jørgensen, Lektor ved læreruddannelsen på UCL, i evalueringen af et nyt redskab, der skal gøre det lettere for dig, der underviser i Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF), at overskue det komplekse faglige landskab ved blandt andet at vise hvilke læremidler, der gør det muligt at undervise i SSF i de fag, du allerede underviser i i skolen.

SSF-kompasset er et nødvendigt værktøj, mener Gissel og Damgaard Jørgensen, da mange lærere ifølge en rapport bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet finder faget svært at overskue af en lang række årsager, herunder manglende klar ansvarsfordeling og kendskab til fagets krav og indhold. Den tid, hvor seksualundervisning overvejende handlede om prævention og om at undgå seksuelt overførte sygdomme, er nemlig for længst forbi.

I stedet har vi nu det moderne fag SSF, som ud over det sundhedsfaglige taler ind i en lang række identitetspolitiske og emancipatoriske dagsordener, der er helt fremme i offentlighedsdebatten: Kønsidentitet, ligestilling, samtykke, seksuelle og digitale krænkelser […]. Det gør faget meget bredt, meget komplekst – og meget følsomt for både elever og lærere, og det er derfor nødvendigt at tænke faget ind i fagene udover undervisningen i uge 6.

I denne video fortæller Tine Brock, lærer samt pædagogisk konsulent ved VIA CFU, og Simone Due Rasmussen, formidlingsudvikler på KØN, om, hvorfor sundhed, seksualundervisning og familiekundskab, også kaldet SSF, er vigtigt i undervisningen i skolen. Du kan også høre om, hvordan du kan bruge genstandskasser i undervisningen til at skabe et fælles tredje at snakke om. Særligt kan det fælles tredje være en god måde at snakke med dine elever om emner, der kan være svære eller tabuiserede, men også for at gøre samtalen mere sjov og tilgængelig.

Se videoen på YouTube

Sådan navigerer du med SSF-kompasset

SSF-kompasset kan hjælpe dig med at finde vej i SSF-landskabet på to forskellige måder: Enten ved at guide dit valg af læremidler til SSF-undervisningen her og nu, eller ved at guide til dig til forskellige faglige kompetenceløft på lidt længere sigt.

I SSF-kompasset findes en kurateret, kommenteret samling af beskrivelser af læremidler, der er relevante for SSF-undervisningen. Beskrivelserne omfatter, foruden korte sammenfatninger af læremidlernes indhold, en angivelse af fag (f.eks. dansk), målgruppe (f.eks. 1. til 6. klasse), type (f.eks. bog) og tema (f.eks. identitet).

Filtrering i SSF-kompasset

Kompasset lader dig filtrere efter disse metakategorier, så det bliver let for dig at afgøre, hvad der – så vidt samlingen angår – findes af læremidler på markedet, der dækker netop dit fag, din målgruppe og de temaer, du har brug for at undervise eleverne i.

Forhåndsvisning af læremiddelomtale

Kompasset hjælper dig til at blive en bedre SSF-underviser

På tilsvarende vis lader kompasset dig også navigere i de mange materialer, kurser og netværk, der kan styrke dine kompetencer i arbejdet med SSF – hvad enten din rolle i skolen er som lærer, leder, skolebestyrelsesmedlem, sundhedsplejerske, elevrådsmedlem osv.

Forhåndsvisning af kompetenceløft-ressource

SSF-cirklen

Som en del tilbuddet under SSF-kompasset finder du også SSF-cirklen. Hvor SSF-kompassets sigte er at hjælpe den enkelte praktiker enten her-og-nu eller på lidt længere sigt, retter cirklen sig mere overordnet mod at målrette det strategiske arbejde med SSF-faget på alle niveauer af skoleorganisationen – fra bestyrelse til elevråd.

Redskabet tager navn efter dets mest centrale, skydeskive-lignende model, der viser skolens organisering som tre koncentriske ringe: Inderst og centralt ser du ”Undervisning”, som omgives af ”Organisering og kompetencer”. Yderst ses ”Skolens kultur” som den kontekst, skolens praksis foregår i.

SSF-cirklen

Hver ring er analytisk nedbrudt i de faktorer, der har betydning for SSF-arbejdet. Skolens kultur forstås f.eks. som summen af ”skolens værdier”, ”dens læringsmiljø” samt det ”sprog” og den ”adfærd”, der hersker på skolen.

Cirklen giver i sig selv et godt overblik over de faktorer, der tilsammen udgør skolens SSF-indsats. Men guldet findes ifølge Gissel og Damgaard Jørgensen i de kriterier – og ikke mindst de konkrete redskaber til facilitering af strategiarbejdet – som SSF-cirklen omfatter.

F.eks. giver SSF-cirklen, under organisations-ringen, en række redskaber til at sikre, at skolens SSF-ansvarlige får inddraget elevrådets perspektiver på SSF-undervisningen. Helt konkret tilbyder værktøjet en spørgskemaundersøgelse, klar til at elevrådet kan rulle den ud blandt alle skolens elever fra 4. til 9. klasse og en række prioriteringskort til en dialogøvelse med elevrådets ældste elever.

Værktøjer til strategisk arbejde med SSF i organisationen

Hvem står bag SSF-kompasset?

SSF-kompasset er den foreløbige kulmination på projektet Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen, som er finansieret af STUK med en bevilling på 15 mio. kroner i årene 2021-23.

Pengene er bevilget på baggrund af en rapport fra 2019 udarbejdet af ALS Research for Børne- og Undervisningsministeriet. Ifølge verdensmaal.org viser rapporten blandt andet, at kun 36% af eleverne i 7. klasse efter eget udsagn havde lært om forskellige former for seksualitet og kun 45 % havde lært om betydningen af forskellighed i krop, køn og seksualitet. Samtidig viste rapporten, at lærerne savnede kendskab til krav og indhold, og at organiseringen og ansvarsfordelingen på skolerne var uklar. Ifølge national chef i Sex og Samfund, Lene Stavnsgaard, viste rapporten, at det var den grundlæggende systematik bag seksualundervisningen, der ramte ved siden af. Det var disse udfordringer og barrierer, projektet bag SSF-kompasset blev sat i verden for at adressere.

Hjemmesiden ”SSFkompas.dk” er udviklet af CFU Danmark i samarbejde med Læremiddel.dk, Børns Vilkår, Sex og Samfund, Danske Skoleelever, Læreruddannelsens Ledernetværk, Aarhus Universitet, Børne- og Undervisningsministeriet, Køn – Gender Museum Denmark og Sundhedsplejerskeuddannelsen.

Stig Toke Gissel, leder af Læremiddel.dk, har sammen med Mette Damgaard fra læreruddannelsen ved UCL blandt andet bidraget til projektet med en evaluering af SSF-kompassets sammenhæng med faghæftet for SSF.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.