Dansk som undervisningsfag

Forfatter: Jens Jørgen Hansen
Udgivet: 2012

Jens Jørgen Hansen har udgivet bogen ”Dansk som undervisningsfag – en danskdidaktisk lærebog”, der blevet til i et samarbejde mellem Dansklærerforeningens forlag og Læremiddel.dk.

Lær at håndtere didaktikken i danskfaget.

Bogen beskriver danskfaget i fire dimensioner: som identitetsfag, som kommunikationsfag, som basisfag og som kreativitetsfag.

Tekster tolker verden

Danskfaget behandles først og fremmest som et fag, der handler om tekster, deres indhold, udtryk og medieformer. Ifølge Jens Jørgen Hansen handler faget også om, hvordan eleverne kan blive opmærksomme på, at tekster tolker verden, at eleverne kan bruge tekster til at skabe forståelse, mening og betydning om sig selv og verden, og endelig at de selv  kan udvikle og skabe tekster.

Undervisningsfaglighed

Bogens sigte er at styrke lærere i deres didaktiske håndtering af danskundervisningen – deres undervisningsfaglighed – som i bogen udfoldes som fem centrale didaktiske kompetencer: at sætte mål, at planlægge undervisning, at praktisere undervisning, at evaluere undervisning og at udvikle undervisning. Bogen afsluttes med en model til analyse af didaktiske læremidler, der konkretiserer de behandlede problemstillinger.

Cand. Mag, ph.d., Jens Jørgen Hansen, er ansat ved Institut for Design og Kommunikation, SDU, og har været tilknyttet Læremiddel.dk gennem en længere årrække, bl.a. som medlem af ledelsesgruppen.