Læremiddel-landskabet

Forfatter: Jens Jørgen Hansen
Udgivet: 2010

Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning er en publikation af Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet og Læremiddel.dk.

Læremiddellandskabet er en lærebog om læremidler i teori og praksis. Den giver et overblik over et broget læremiddellandskab i rivende udvikling og går i dybden med de forskellige læremiddeltypers indflydelse på læring og undervisning i skolen.

Bogen præsenterer for det første en forståelsesramme til at forstå læremidler i skolen – både i det store perspektiv: læremidlers samspil med fag, elevens læringsarena, lærerens undervisningsarena, skolens læringscenterarena og skolelederens ledelsesarena – og i det lille perspektiv: hvad er et læremiddel, hvordan kan det analyseres, hvordan kan det bruges og hvordan kan det formidles. Bogen præsenterer for det andet et fagsprog om læremidler. Semantiske læremidler, didaktiske læremidler, kognitive læremidler, kommunikative læremidler, kompenserende læremidler og lærerens undervisningsmidler er alle læremiddeltyper, der igen kan beskrives i forhold til begreber som læremiddelgenrer, læremiddeldesigns, medieformer og teknologier. Et fagsprog om læremidler er vigtigt for reflekteret at kunne vælge, vurdere og kreativt bruge læremidler. Det er ikke mindst vigtigt, fordi læremidler også har et innovativt potentiale til at udvikle elevernes læring, lærerens undervisning og skolens læringsmiljø. Bogen præsenterer for det tredje et didaktisk perspektiv på læremidler. Læremidler indgår som centrale byggesten i lærerens didaktiske opgave, og derfor kommer bogen også med et bud på didaktiske modeller og beskrivelser af læremiddelkompetencer, der kan kvalificere lærerens didaktiske håndtering af det dynamiske læremiddellandskab.

Læremiddellandskabet henvender sig alle, der arbejder med læremidler i skolen: studerende på læreruddannelser, diplomuddannelser og masteruddannelser, undervisere, skolebibliotekarer, it-vejledere og skoleledere i grundskolen, læremiddelkonsulenter og lærebogsforfattere.

Det skrev medierne om bogen

I maj 2010 blev bogen anmeldt på internetsiden undervisere.dk. Her skrev anmelderen bl.a.:

Læremiddellandskabet er oplagt til brug i læreruddannelsen. Skolebibliotekaren og it-vejlederen vil have god gavn af den, og den er en god investering for den skoleleder, der vil kunne inspirere, styre og vejlede om skolens kerneydelse. For læremidler fylder meget til daglig. Mest måske “de gamle”, men også “de nye” – og til- og fravalgene er langtfra altid lige reflekterede.

Samtidig er det uafviseligt, at Fælles Mål 2009 kræver it integreret i alle fag, at nye teknologier vælter frem, og at børn og unge bruger de nye medier som selvfølgeligheder i hverdagen – uden for skolen. At de tager nye medier til sig, giver nye muligheder. Men det betyder ikke, at elever så lærer bedre og nemmere. Tværtimod stiller det større krav til lærerne. Det kræver nye didaktiske overvejelser og nye praksisformer, som kræver, at lærerne får kompetencer til at bruge alle typer læremidler med omtanke. Kreativ professionalisme, kalder forfatteren det. Med denne bog giver han et godt stillads om opbygningen af den.

Anmeldelse af “Læremiddellandskabet

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.