Vurdigi.dk – Vurdering af digitale læremidler

Nyt webbaseret værktøj hjælper lærerne med at vurdere digitale læremidler. Et af de produkter, som har anvendt forskningen fra Læremiddel.dk, er Vurdigi.dk, der er et webbaseret dialog-værktøj, som kan hjælpe lærerne med at vurdere kvaliteten og anvendeligheden af digitale læremidler.

Teorien bag projektet bygger på ”Evaluering af læremidler” (se nedenstående) som Thomas Illum Hansen og Jeppe Bundsgaard fra DPU står bag, og som her er formidlet på en måde, der gør det brugervenligt og lettilgængeligt for den enkelte lærer at gå til.

Værktøjet er udformet således, at man efter instruktion vælger mellem, hvorvidt det pågældende læremiddel er en portal, et forløb, en app eller en læringsressource og efterfølgende bliver konfronteret med en serie spørgsmål så som ”Hvor centralt er indholdet for faget eller væsentlige områder af faget?” eller ”Giver app’en dig muligheder for at arbejde med flere læringsniveauer?”

Hensigten er, at lærerne i grupper kan bruge værktøjet som en ressource, hvormed man har mulighed for at få afklaret, hvilke digitale læremidler, der er de mest hensigtsmæssigt at indkøbe, men samtidigt er det også muligt for en lærer at anvende værktøjet alene. Udover at bidrage til at kvalificere indkøbsstrategierne for de enkelte skoler, er det yderligere forhåbningen, at Vurdigi kan være med til at sætte fokus på, hvilke digitale læremidler der kan bidrage positivt til undervisningen – og samtidigt skærpe appetitten på at anvende dem bedre.

Det webbaseret værktøj er udviklet af Kasper Koed og Andreas Binggeli fra UCC’s Center for Undervisningsmidler, der sammen med mediekonsulent Janus Askø Madsen har udviklet værktøjet.

Evaluering af digitale læremidler

Læremiddel.dk har i samarbejde med Århus Universitet produceret en pjece, der præsenterer et værktøj til evaluering af digitale læremidler.

Værktøjet kan bruges af lærere, teams, vejledere og pædagogiske konsulenter ved diskussion af, hvilke digitale læremidler der er gode og kan anbefales til køb og brug.

Værktøjet består konkret i spørgsmål inden for fem parametre. Da der findes mange forskellige typer digitale læremidler, har vi udviklet forskellige parametre til de forskellige typer. Således skal der stilles forskellige evalueringsspørgsmål til et undervisningsforløb og til et præsentationsprogram. Hver af de forskellige typer digitale læremidler er kort beskrevet, før parametrene er oplistet.

Evaluering og udvikling

Værktøjet er i første omgang udviklet til brug ved evaluering af digitale læremidler på KMD’s platform til valg og administration af læremidler: KMD Education. På denne platform giver lærerne læremidlerne karakterer på en skala fra et til fem. Selv om det naturligvis er en forsimpling af komplicerede overvejelser, så kan det være en god måde at arbejde med værktøjet på. Det gør det overskueligt og hurtigt at vurdere de læremidler, man har anvendt, og dele overvejelser og erfaringer med andre.

Men man kan også bruge værktøjet til at arbejde mere grundigt med faglig udvikling gennem diskussion af digitale læremidler. Således kan lærere i et fagteam tage nogle af de læremidler, de har afprøvet, op til diskussion, og vurdere dem ud fra de parametre, der præsenteres i denne pjece.

Værktøjet kan også anvendes til baggrundsanalyse, hvis man vil skrive en anmeldelse af et læremiddel, og det kan anvendes i læreruddannelsen og på efteruddannelseskurser.

HENT PJECEN HER.

Se artikel i Folkeskolen.dk her.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om baggrunden for evalueringskriterierne i Thomas Illum Hansens artikel “Evaluering af digitale læremidler”.

Værktøjet er udviklet af Thomas Illum Hansen, Læremiddel.dk/ University College Lillebælt, og Jeppe Bundsgaard, DPU/Aarhus Universitet, med økonomisk støtte fra KMD i forbindelse med udviklingen af KMD Education.

Flere traditioner for vurdering af digitale læremidler

Vurdering af digitale læremidler trækker på to traditioner, som begge er vigtige, når man skal tage stilling til et digitalt læremiddels kvalitet. Den ene tradition er brugerorienteret og har bl.a. fokus på design og brugervenlighed (usability), mens den anden er didaktisk orienteret og bl.a. har fokus på differentiering og progression.

Nedenfor finder du forskellige bud på, hvordan man kan gribe vurdering af digitale læremidler an med inspiration fra de to traditioner.

Quality principles for digital learning resources (pdf)
Opsummering af kvalitetsprincipper for digitale læremidler udgivet af Becta, 2007.

Evaluation Criteria for Peer Reviews
Evalueringskriterier fra Merlot (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching).

Learning Object Review Instrument (pdf)
Skema over LORI-parametre.

Learning Object Review Instrument Evaluation Criteria (LORI 1.4) (pdf)
Fra Learning object review instrument (LORI). Version 1.4. K. Belfer, J. Nesbit & T. Leacock, 2002.

Learning Object Review Instruments (LORI 1.5) (pdf)
Fra Learning object evaluation: Computermediated collaboration and inter-rater reliability. J. Vargo, J. C. Nesbit, K. Belfer & A. Archambault, International Journal of Computers and Applications, 25(3): 1-8, 2003.

Et bud på heuristisk evaluering (pdf)
Fra Læringspotentialer i social software (Bilag E). Sine Kusk Clausen & Mette Krøjer Jacobsen, Speciale Cand.it Multimedier Aalborg Universitet, 2008.

Ten Usability Heuristics
Jakob Nielsens ti heuristikker, 2005.

The Collaborative Learning Object Exchange (CLOE), University of Waterloo (Ontario, Canada) (pdf)
Fra Evaluation learning objects for schools. M. Haughey & B. Muirhead, 2005.

Learning Object Evaluation Instrument (LOEI) developed to examine school level content (pdf)
Fra Evaluating learning objects for schools. M. Haughey & B. Muirhead, 2005, The e-Journal of Instructional Science and Technology, 8(1), Article 3, 15.03.2008.

Approved Lithuanian Learning Objects Evaluation Instrument (pdf)
Fra Lithuania. Insight Report. National ICT Policies for Education. E. Kurilovas, 2005.

Original Learning Objects Evaluation Instrument (pdf)
Fra Creation of Lithuanian Digital Library of Educational Resources and Services: Several System Interoperability and Evaluation Aspects. E. KuriIovas. I: Proceedings of the 12th Intercollegiate Conference “Information Society and University Studies. Vytautas Magnus University, Kaunas, 16.05.2007.

Technical Evaluation of Learning Object Repositories (pdf)
Fra Technical Evaluation of Selected Open Source Repository Solutions, 2006.

Technical Evaluation of Virtual Learning Environments (VLEs) (pdf)
Fra Technical Evaluation of selected Learning Management Systems, 2004.

Designing multimedia: Seven discourses (pdf)
Fra Designing multimedia: Seven discourses. John Hedberg, Cambridge Journal of Education 34(2) June, 2004.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.