Kontroversielle aspekter i historieundervisningen

Forfatter: Trine Ellegaard
Udgivet: 2021

Hildegunn Juelsgaard Johannesen er i sidste fase af sin ph.d.-afhandling om kontroversielle aspekter i historieundervisningen, hvor hun undersøger historieundervisningen i overbygningen i grundskolen og hvordan kontroversielle aspekter indgår i undervisningen som fortællinger, der (re-)produceres i spændingsfeltet mellem læremidler, klasserummet og i relationen mellem nutid og fortid. Vi har spurgt nærmere ind til hendes projekt.

Vil du fortælle lidt mere konkret om, hvad det er, du undersøger?

Overordnet undersøger jeg historieundervisningen i overbygningen i grundskolen. Jeg undersøger, hvordan kontroversielle aspekter indgår i historieundervisningen som fortællinger, der (re-)produceres i spændingsfeltet mellem læremidler, klasserummet og i relationen mellem nutid og fortid.

Jeg spørger desuden til, ud fra en analyse af fortællingerne, hvilken didaktisk funktion kontroversielle aspekter har. Det gør jeg gennem et etnografisk klasserumsstudie af 3 lærere og 5 klasser fra 7.-9.- klassetrin i Syddanmark, som jeg har været ude at besøge i efteråret 2019 til efteråret 2020.

Hvad har fået dig til at fordybe dig i dette område?

Jeg har valgt dette område, fordi jeg blev opmærksom på, at det at undervise i kontroversielle emner fylder meget i diverse forebyggende arbejde mod radikalisering og ekstremisme, og jeg blev desuden nysgerrig på, hvordan kontroversielle aspekter ikke bare er noget, der foregår i forhold til det forebyggende arbejde, men at historiens traumer og aktørers kontroversielle handlinger i historien er et vigtigt og gennemgribende element i den almindelige historieundervisning. Her diskuteres fortidens ret og uret, som fordrer moralsk stillingtagen hos eleverne.

Hvem er din undersøgelse især interessant for?

Min undersøgelse er især interessant for historielærere i folkeskolen samt andre forskere, fordi den giver indsigt og nuancer til historiedidaktik som forskningsfelt, særlig vinkler omkring historiebrug og fortælling.

Og kommer der læremidler ud af det?

Læremidler er en integreret del i undervisningen. De har stor betydning for undervisningens indhold og dermed også på, hvilke aktiviteter og fortællinger der opstår i klasserummet på baggrund heraf. Jeg er netop optaget af, hvordan kontroversielle aspekter indgår i historieundervisningen ud fra et sociokulturelt perspektiv. Her forstår jeg læremidler som social praksis, som gives mening og udløser handlinger i klasserummet. I forhold til læremidler er jeg derfor optaget af de fortællinger om kontroversielle aspekter i historien, der produceres i spændingsfeltet mellem læremidler, den relationelle undervisningskontekst og relationen mellem nutid og fortid.

Hvordan bidrager din afhandling til forskningen på området?

Jamen, jeg prøver egentlig at nuancere området ved ikke blot at forstå det kontroversielle som noget, man ved at inddrage særlige temaer eller problemstillinger af kontroversiel karakter, så kan man animere til frugtbare demokratiske dialoger i klasserummet. Det har lidt været argumentet i den internationale forskning på feltet. Men det fører nødvendigvis ikke til mere komplekse forklaringer på historien som fænomen. Derfor ser jeg i højere grad på de fortællinger, der produceres i klasserummet om kontroversielle aspekter og analyserer på baggrund heraf det formål og funktion disse fortællinger får.

Hvad håber du på, din afhandling kan føre med sig? 

Gerne nogle gode didaktiske forsknings- og udviklingsprojekter til gavn for praksis og til gavn for min egen udvikling som forsker.- Hildegunn Juelsgaard Johannesen
 

Jeg håber, det kan føre til nogle gode projekter og samarbejder, og at jeg fortsat kan bidrage med indsigter til feltet både i forhold til andre forskere men også til læremiddelbranchen for at sikre den fortsatte faglige diskussion, variation og udvikling af læremidler.

Hvad begejstrer dig allermest ved det, du forsker i? Hvad tænder en gnist i dig?

Jamen, det er helt klart at være ude og opleve historietimerne og det liv, samspil og de fortællinger, der rører sig i klasserummet om historie.

Kontroversielle aspekter i historieundervisningen

Hildegunn færdiggør sin afhandling til 1. februar 2022, hvorefter den ved positiv bedømmelse bliver gjort tilgængelig for læsning.

Indtil da (hvis du er blevet nysgerrig på mere) har Hildegunn disse forslag til læsestof:

Temanumre:

Petrovic, John (ed) (2016) : On the Nature of Controversy as Pedagogy  (ed) John Petrovic, Thresholds in Education, Volume 39, Issue 1

Larsson, Anna og Lindström, Niclas (ed.). (2020). Temanummer om kontroversiella frågor i utbildningen. Acta Didactica Norden, 14(4).

Undervisningspakke:

Undervisningsministeriet. (2017): Kontroversielle emner i skolen. Undervisning i kontroversielle emner via uddannelse for demokratisk medborgerskab og undervisning i menneskerettigheder. Uddannelsespakke for lærere (U. Udenrigsministeriets Kompetencecenter, overs.). I Undervisningsministeriet (red.), (s. 76): Nordisk Råd, Undervisningsministeriet 2017.

Artikel:

Peters, R. A., & Johannesen, H. J. (2020). What is actually true? Approaches to teaching conspiracy theories and alternative narratives in history lessons. Acta Didactica Norden, 14(4), 26 sider.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.