Erfaringer og oplevelser med onlineundervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

Forfattere: Marianne Georgsen (red.) og Ane Qvortrup (red.)
Udgivet: 2021

I marts 2020 lukkede Danmark helt ned som følge af COVID-19-pandemien. Al undervisning på de videregående uddannelser blev omlagt til online-undervisning. Nu foreligger et af de største forskningsstudier af periodens onlineundervisning med deltagelse af 9 videregående uddannelsesinstitutioner.

Hent rapporten (pdf)

Hent resume (pdf)

Læs forskellige cases fra onlineundervisningen under COVID-19-pandemien

I denne rapport præsenteres resultaterne af vores undersøgelse af onlineundervisning under den første periode med nedlukning af de videregående uddannelsesinstitutioner som følge af COVID-19-pandemien i foråret 2020.

Bag undersøgelsen står et konsortium bestående af 10 videregående uddannelsesinstitutioner, der tilsammen giver den nok største bredde i en dansk COVID-19-relateret undersøgelse og erfaringsindsamling indtil videre: Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet(AU), professionshøjskolen Absalon (PHA), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU), UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL), UC SYD, Professionshøjskolen UCN (UCN) og VIA University College (VIA).

Gennem undersøgelsen indsamles bred og solid viden om perioden med online-undervisning på tværs af institutionerne. Målet med undersøgelsen er at opfange erfaringer og bedst muligt beskrive de praksisser med digitalt understøttet undervisning og læring, der etablerer sig i perioden. Intentionen er, at der gennem de tilvejebragte data og analyser heraf kan tegnes et billede af, hvordan undervisere og studerende har oplevet nedlukningen og den undervisningsaktivitet, der har karakteriseret perioden.

Data

Data fra spørgeskemaundersøgelsen blandt hhv. studerende og undervisere er tilgængelige i nedenstående filer. For hver undersøgelse findes et SPSS-datasæt, et word-dokument med beskrivelse af data samt en excel-fil, der viser koder og labels på variable.

Studerende:

Hent datasæt (Link til Dropbox)

Hent Excelark

Hent Word-dokument

Undervisere:

Hent datasæt (Link til Dropbox)

Hent Excelark

Hent Word-dokument

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.