Fagteamet er nøglen til forandring af dansk- og matematikundervisningen

Forfatter: Tom Steffensen
Udgivet: 2020

Fagteamets faglige fællesskab er nøglen til succes, når der skal arbejdes med nye undervisningstilgange. Læs med her og bliv klogere på, hvad der skal til, når der skal etableres en ny ”didaktisk kontrakt” med nye elev- og lærerroller.

Jeg synes, at lige siden jeg blev uddannet som lærer, så når vi er røget på kursus, så har det været sådan noget didaktik og pædagogik. (…) Jeg synes, at det her med at få lov til at nørde med en lille gruppe omkring noget danskfagligt, som jeg faktisk har gjort brug af, det synes jeg er fedt.- Dansklærer
 

Man kan også sige, at de der fagdidaktiske ting, der så end måtte være, det er jo noget man lige gør i 10-pausen, 12-pausen eller et kvarter, når man lige har tid. Så man kan sige den der tid til fordybelse, som vi lige har nu, det synes jeg jo er helt vildt fedt.- Matematiklærer
 

Som lærerne påpeger i citaterne ovenfor, kan det være svært at finde tid og rum til faglig fordybelse i en hektisk skolehverdag. Den er den mulighed, vi har bestræbt os på at skabe i projekterne KiDM (Kvalitet i Dansk og Matematik) og Fagcentreret skoleudvikling. Omdrejningspunktet i begge projekter har været at udvikle undervisningen i en mere undersøgende retning. Vi håber, at tankerne bag og idéerne til undersøgende dansk- og matematikundervisning vil brede sig. Derfor har vi udarbejdet en række ressourcer, som I kan bruge til at komme godt i gang med undersøgende undervisning på jeres skole.

Undersøgende undervisning er svær i starten

Flere lærerne peger på, at det kan være svært at komme i gang med at undervise undersøgende, fordi både elever og forældre er trygge ved den traditionelle videns- og færdighedsorienterede undervisning.

Jeg synes, at lige så snart at tingene bliver mere færdighedsmindet, så har man hele klassen i gang. Hvorimod lige så snart, at vi skal i gang med at have vores egen holdning og diskutere, så bliver det svært.- Dansklærer
 

Jeg har jo haft en krig med forældrene, fordi jeg har nægtet at lære dem [eleverne] at dividere, var jeg lige ved at sige. Der har vi faktisk kørt undersøgende arbejde i division.- Matematiklærer
 

Den undersøgende undervisning er krævende, fordi den bryder med en skolekultur, som mange kender. Det kan være frustrerende for både elever og lærere, at der ikke pludselig kun er én metode eller ét svar, der tæller som rigtigt.

Fagteamet er nøglen til succes

Undersøgende undervisning kræver omstilling. I fagdidaktikken taler vi om, at der skal etableres en ny ”didaktisk kontrakt” med nye elev- og lærerroller. Hvis den enkelte lærer skal udvikle sig i den rolle, er fagteamets faglige fællesskab nøglen til succes.

I KiDM-projektet har vi derfor udviklet en række materialer, der understøtter fagteamets fælles fordybelse i den undersøgende dansk- og matematikundervisning i både korte og længere forløb. På vores hjemmeside, som I gratis kan tilgå, finder I både konkrete undervisningsmaterialer, lærervejledninger og ressourcer til fagteammøderne.

Vores anbefalinger til teamsamarbejdet

På baggrund af vores samtaler med lærere og erfaringer med fagcentreret teamsamarbejde har vi formuleret disse anbefalinger:

De organisatoriske rammer skal være på plads. Ledelsens opbakning er meget vigtig.

Fagteamet skal have en leder eller koordinator. Vælg en fagteamkoordinatorer, der har hovedansvaret for at planlægge og facilitere møderne.

Afprøv faglige aktiviteter på møderne. Det er vigtigt, at I afsætter tid til at afprøve konkrete undersøgende aktiviteter sammen som afsæt for didaktisk refleksion.

Arbejd parallelt med samme forløb i flere klasser. Fælles planlægning og evaluering i flere klasser styrker muligheden for fælles refleksion på møderne.

Møderne skal både fokusere på planlægning og evaluering. Ved eksempelvis at have evaluering af gennemført undervisning som et fast punkt på dagsordenen kan I undgå tendensen til, at de faglige møder kun fokuserer på planlægning.

KiDM-hjemmesiden

KIDM-projektets undervisningsforløb ligger på hjemmesiden kidm.dk. Siden er opdelt i en matematikdel og danskdel.

I matematikdelen er der en frit tilgængelig lærerdel med en omfattende lærervejledninger, elevark og andre ressourcer.

Danskforløbene kræver på grund af tekstrettigheder et login. Er du lærer kan du få adgang ved at skrive til os på post@laeremiddel.dk. Skriv din fulde navn samt hvilken skole, du er lærer på, og så sender vi dig hurtigst muligt et login.

Alle undervisningsforløb er gratis.