Nyhed (9)

NY BOG: Undersøg litteraturen

I denne uge udkommer antologien Undersøg litteraturen – engagerende undervisning i æstetiske tekster. Antologien præsenterer grundlaget og principperne for en undersøgende didaktik, der engagerer eleverne i danskfagets vidt forskellige teksttyper, og henvender sig til undervisere og studerende på læreruddannelsen, læsevejledere og dansklærere i grundskole og ungdomsuddannelser.

"Kunsten at læse" kåret som en af 2020's vigtigste pædagogiske fagbøger

Kunsten at læse er udpeget af Folkeskolen.dk som værende en af de vigtigste pædagogiske udgivelser sidste år. For “i denne bog er alt anderledes. Sproget er fantasifuldt, levende, billedrigt og inspirerer til undervisning i litteratur”.

Tilbage til teksten

I dag udkommer bogen “Tilbage til teksten” med en ny litteraturdidaktik, der handler om, hvordan vi i undervisningen kan støtte eleverne i at undersøge æstetiske tekster.

Med stor succes deler fyraftensmøder ud af redskaber til den undersøgende tilgang til dansk- og matematikundervisning

Litteraturen skal opleves, før den analyseres, og matematikken skal opleves og undersøges. Men hvordan gør man det i praksis? Et stort forskningsprojekt har udviklet metoder til undersøgende litteratur- og matematikundervisning, og mere end 600 lærere rundt om i Danmark har allerede været på fyraftensmøder for at blive inspireret og tage konkrete værktøjer med hjem i klasseværelset.

Undersøgende matematikundervisning: En ny tilgang til at støtte elever til at øge deres kompetencer i matematiske situationer

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM-projektet udarbejdet en matematikfolder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undersøgende matematikundervisning. Her er fokus på at støtte eleverne i at udforske, systematisere og argumentere i matematiske situationer gennem konkrete undervisningsforløb.

NY RAPPORT: KiDM skaber resultater i klasseværelset

Med undersøgende undervisning opnår eleverne en styrket litterær fortolkningskompetence, og i matematik forstår eleverne begreberne bedre og får flere og bedre dialoger om matematiske problemstillinger. Det er resultatet af undersøgelsen, Kvalitet i Dansk og Matematik, som har fundet sted i 172 klasser i en treårig forsøgsperiode.

Få adgang til undersøgende undervisningsforløb

I 3 år har vi været med til at udvikle, afprøve og teste undersøgende undervisning i dansk og matematik i projektet Kvalitet i Dansk og Matematik.

KiDM-projektet søger folkeskoler

KiDM-projektet, som står for Kvalitet i dansk og matematik, søger folkeskoler til tredje og sidste forsøgsrunde. Projektet vil med en undersøgende tilgang til undervisning skabe et kvalitativt bidrag til elevernes læring i dansk og matematik. Der vil blive trukket lod blandt alle interesserede skoler.

KiDM: Forundersøgelse er på emu.dk

Forundersøgelserne til KiDM-projektet – Kvalitet i Dansk og Matematik er nu formidlet i lettilgængelige vidensnotater, hvor alle interesserede kan læse om forundersøgelsens hovedpointer, metoder og konkrete tiltag.

(13)

Hvor mange bøger på biblioteket – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Hvor mange bøger på biblioteket” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik).

Undersøgelsesorienteret litteraturundervisning i læreruddannelsen – at udvikle praksis med studerende

Læreruddannelsen skal være forskningsbaseret. Det taler politikere, uddannelsesforskere og læreruddannere en del om. Et helt oplagt sted at lade de studerende møde forskning – og udvikle praksis med dem – er de såkaldte specialiseringsmoduler. Det fortæller vi lidt om her.

Fagteamet er nøglen til forandring af dansk- og matematikundervisningen

Fagteamets faglige fællesskab er nøglen til succes, når der skal arbejdes med nye undervisningstilgange. Læs med her og bliv klogere på, hvad der skal til, når der skal etableres en ny ”didaktisk kontrakt” med nye elev- og lærerroller.

Kvaliteter ved en undersøgende undervisning

Hvad er god undervisning? Hvordan får vi bedre kvalitet i undervisningen? Er vejen til bedre undervisning, at vi interesserer os mere for kvaliteter ved elevernes læring? Diskussionen om god undervisning er taget til de senere år, og den er i stigende grad blevet en diskussion om kvalitet. Hvem vil ikke gerne have mere og bedre kvalitet i det offentlige, men hvad vil det egentligt sige?

KiDM Undersøgende matematikundervisning

Undersøgende matematikundervisning har været diskuteret og afprøvet gennem de sidste 100 år, men har stadig ikke slået helt igennem i den daglige matematikundervisning. Den mere træningsorienterede og formidlende undervisning ser stadig ud til at have en dominerende rolle.

Om undersøgende matematik

Læs her om undersøgende matematikundervisning på baggrund af KiDM-projektet i 2016-2019. Hvad menes der egentligt med undersøgende, og hvad er det for en slags opgavetyper?

Spændende forløb til undersøgelse af litterære tekster

I KiDM-projektet er der udviklet helt nye undervisningsforløb til undersøgende undervisning i æstetiske tekster. Når vi kalder det æstetiske tekster, så er det fordi vi arbejder ud fra et bredt tekstbegreb. I forløbene er der både brugt noveller, en roman, et digt, et computerspil, en tv-serie og en kortfilm.

Dækkende mønstre – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Dækkende mønstre” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse, i KiDM-projektet Kvalitet i Dansk og Matematik

Binde knuder – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Binde knuder” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik).

Overblik: Undersøgende litteraturundervisning

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM udarbejdet en folder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undervisning i litteratur og andre æstetiske tekster, samt hvordan man får adgang til nye undervisningsforløb, hvor eleverne skal undersøge tekster.

Overblik: Undersøgende matematikundervisning

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM udarbejdet en matematikfolder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undersøgende matematikundervisning.

Undersøgende undervisningsforløb med kortfilmen Søn

Kan man lave fjernundervisning for sin 7.-8. klasse med brug af en kortfilm? Med vores undervisningsforløb om filmen ”Søn” (Kristoffer Kiørboe, 2014) er det blevet nemmere at gøre forsøget.

Undersøgende undervisningsforløb med SKAM

SKAM er et godt undervisningsforløb, der har vist sig at have stor appel til eleverne. Og i følge interviews med både lærere og elever er det et af de mest populære forløb, vi har lavet til litteraturundervisningen i dansk i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik).